View My Stats

Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

ΑΡΘΡΟ ΄΄ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΄΄

ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ του Γιώργου Ζερβάκη* Από την αρχή της 10ετίας του ΄90 και έπειτα, με την υπογραφή της Συνθήκης του Maastricht , οι αυτοδιοικητικές δομές βρήκαν έκφραση στο ευρωπαϊκό θεσμικό σύστημα, έκφραση που αποτυπώνεται με την ύπαρξη του Ευρωπαϊκού Καταστατικού Χάρτη Αυτοδιοίκησης, με την δημιουργία της Επιτροπής των Περιφερειών και την ενδυνάμωση αυτής της πορείας από όλες τις μετέπειτα κοινοτικές Συνθήκες, του Άμστερνταμ, της Νίκαιας, της Λισαβόνας. Η Ελλάδα , κινούμενη εντός της ευρωπαϊκής της πορείας, κυρίως εντός των ορίων που σηματοδότησε η ένταξη στην ευρωζώνη , δεν προσάρμοσε τις διοικητικές της δομές στις προκλήσεις , στο κοινοτικό γίγνεσθαι της αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης, Πεποίθηση μου, μετά από μια 12ετία ενασχόλησης με τις αυτοδιοικητικές εξελίξεις σε κοινοτικό επίπεδο, είναι ότι σπατάλησαμε κρίσιμα χρόνια, και σήμερα αρχίζουμε να υλοποιούμε πράγματα που έπρεπε να έχουν γίνει από χρόνια. Την ώρα που στην Ελλάδα,στα μέσα της 10ετίας του ΄90 ομφαλοσκοπούσαμε εάν ο β΄ βαθμός Τ.Α. θα έπρεπε να οργανωθεί σε επίπεδο Περιφέρειας ή Νομαρχίας , στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. είχαν ξεκινήσει οι μεταρρυθμίσεις σε σχέση με τις μελλοντικές αυτοδιοικητικές δομές. Παρά τις επικρατούσες τάσεις στην Ευρώπη που οδηγούσαν στην ενίσχυση του ρόλου της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, η διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας μας επικεντρώθηκε στην λειτουργία των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων , οι οποίες καθηλώθηκαν σε ρόλους διεκπεραίωσης και μόνο, κάτι που αποτέλεσε και βασική διαπίστωση του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι εξελίξεις των ετών που ακολούθησαν την εφαρμογή του Καποδίστρια, κατέστησαν ζωτικής σημασίας το αίτημα για ουσιαστικό επαναπροσδιορισμό των αυτοδιοικητικών δομών ,με μια νέα μεταρρύθμιση η οποία θα δώσει την δυνατότητα νέων συνενώσεων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ αλλά και αναδιάρθρωση του δεύτερου αυτοδιοικητικού βαθμού σε επίπεδο Περιφέρειας όμως. Μια ευρύτερη μεταρρύθμιση, που θα στοχεύει στην απόκτηση επιτελικού ρόλου του κράτους , ισχυροποιώντας την αποκέντρωση μέσα από την δημιουργία σύγχρονων Δήμων που θα αποτελούν κύτταρα τοπικής ανάπτυξης & ποιοτικότερης διαχείρισης υπηρεσιών προς τους Πολίτες. Μια μεταρρύθμιση, που θα έχει ως βασικό συστατικό στοιχείο το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών, την ενίσχυση της συμμετοχής των Πολιτών στον σχεδιασμό και τις αποφάσεις, την διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ. Μια μεταρρύθμιση που θα επαναχαράξει τον ελληνικό διοικητικό χάρτη, με την αιρετή περιφέρεια ως το πεδίο δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης από την στιγμή που τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών γίνονται όλο και πιο σύνθετα & η αντιμετώπιση τους συνηγορεί προς ένα βαθμό όχι συγκέντρωσης, αλλά επικέντρωσης σε μεγαλύτερη αυτοδιοικητική μονάδα. Η νέα αυτοδιοικητική μονάδα σε επίπεδο αιρετής περιφέρειας επιτρέπει και επιβάλλει την ανάδειξη ενός γόνιμου προβληματισμού που θα τονίζει την αναγκαιότητα λήψης συναινετικών αποφάσεων, βοηθώντας την αυτοδιοίκηση να βρεί την τοπικότητα της και να μην γίνεται πεδίο αντιπαράθεσης που διαστρεβλώνει το νόημα της. Σήμερα, περνώντας σε ένα άλλο στάδιο περιφερειακής ευθύνης, οφείλουμε να προετοιμάσουμε σοβαρά τα επόμενα βήματα για την ελληνική αυτοδιοίκηση , μέσα στο ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι των ευρωπαϊκών περιφερειών.Και αυτό, δεν θα είναι ευθύνη μόνο των αιρετών.Είναι και υποχρέωση της Κοινωνίας των Πολιτών. * Ο κ. Γιώργος Ζερβάκης είναι εκπρόσωπος των ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ. Το άρθρο έχει γραφεί αποκλειστικά για το CRETALIVE.GR.,δημοσιεύθηκε στις 21.1.2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια: