View My Stats

Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

ΑΡΘΡΟ ΄΄ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ : ΔΟΜΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΄΄

ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ : ΔΟΜΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ του Γιώργου Ζερβάκη* Με την εκλογή των νέων αιρετών αρχών,ξεκινάει μια νέα περίοδος για την τοπική αυτοδιοίκηση, και στα επόμενα χρόνια, το αίτημα θα είναι η ισχυροποίηση παρόμοιων θεσμικών αλλαγών, που ξεκινούν από την κατεύθυνση της μεταρρύθμισης του κράτους, αλλαγές που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και με τις αναγκαίες τομές στο εκλογικό σύστημα. Μετά τις πρώτες προσπάθειες, ημιτελείς και αποσπασματικές, για την διοικητική μεταρρύθμιση στα μέσα της 10ετίας του ΄90, χάνοντας χρόνια και ευκαιρίες, το σχέδιο «Καλλικράτης» φιλοδοξεί να στοχεύσει σε αυτοδιοίκηση με αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, που παρέχοντας υπηρεσίες επιπέδου στους πολίτες θα αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής ανάπτυξης. Σ΄ αυτό το πλαίσιο, πέραν του νέου σχεδιασμού, οφείλουμε να επαναθεμελιώσουμε την φιλοσοφία μιας αυτοδιοίκησης που δεν θα εξαντλείται στην θεσμική περιγραφή των διοικητικών μεταβολών του κράτους, αλλά θα δίνει βαρύτητα στην αποτελεσματικότητα. Η νέα διοικητική μεταβολή , καθώς θα εισέρχεται στο πεδίο εφαρμογής της από την 1.1.2011 δεν πρέπει να εστιάζεται μόνο στο στοιχείο της αποκέντρωσης , γιατί έτσι ελλοχεύει ο κίνδυνος να χάσει τον προσανατολισμό της, το όραμα της. Μεσούσης της προεκλογικής περιόδου, εν μέσω των διλημμάτων που τέθηκαν, από την εμμονή σε ένα αδιέξοδο αντιμνημονιακό μέτωπο, δεν απαντήθηκαν ερωτήματα που αφορούν τον πυρήνα της διοικητικής αναδιάρθρωσης. Δεν έγινε κατανοητό γιατί εν μέσω μιας βαθιάς διαρθρωτικής οικονομικής κρίσης, αναθεωρούμε μειώνοντας τα επίπεδα αυτοδιοικητικής παρουσίας στην χώρα μας, γιατί πρέπει να έχουμε αιρετό περιφερειάρχη, αιρετό περιφερειακό συμβούλιο, και ποια ανάγκη θα καλύψουν, οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες. Ποιος θα είναι ο ρόλος των κρατικών γενικών διοικητών και κατά πόσον νοθεύεται έτσι η αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση.Πως θα μπορέσουν οι νέοι περιφερειακοί θεσμοί να συνδράμουν την προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης, αποτελώντας τα σημεία αναφοράς της αναπτυξιακής προοπτικής των τοπικών κοινωνιών και όχι της ανάδειξης νέων πελατειακών δομών με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για ένα πολιτικό σύστημα που είναι απαξιωμένο. Καθώς είμαστε ένα κράτος με συγκεντρωτικές δομές, χωρίς πραγματική αυτοδιοικητική κουλτούρα, που στερούμαστε συμμετοχικής, αποτελεσματικής διάχυσης των δομών εξουσίας, οφείλουμε να προτάξουμε το αίτημα για το οποίο, η Ευρώπη , σταδιακά, σε όλες τις κοινοτικές συνθήκες, από το Μάαστριχτ, μέχρι το Άμστερνταμ και την Λισαβόνα, μέσα από την λειτουργία της Επιτροπής των Περιφερειών, προσδιόρισε μια περιφερειακή αποκέντρωση με έλεγχο και γρήγορες αποφάσεις, εγκαταλείποντας την λογική μιας διαρκούς διαπραγμάτευσης κύρια για τους πόρους, μεταξύ του κεντρικού κράτους και των αιρετών περιφερειακών αρχών. Η νέα πορεία της ελληνικής αυτοδιοίκησης , οφείλει όχι να αφομοιώσει τις κρατικές δυσλειτουργίες , αλλά να καθιερώσει στην πράξη και στην συνείδηση των Πολιτών ένα σύστημα θεσμών και δομών επι του οποίου θα λαμβάνονται κύρια πολιτικές αποφάσεις , με ξεκάθαρους στόχους. Και για να επιτύχει η μεγάλη αυτή μεταρρύθμιση, οι εκλεγμένοι αιρετοί πρέπει να αντιληφθούν, ότι απαιτείται εγκατάλειψη της τοπικότητας και του τοπικισμού, απαιτείται στρατηγικός σχεδιασμός, ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων στην εξοικείωση θεσμών και ρόλων. Γιατί, όπως έχει αποδείξει η κοινοτική εμπειρεία, μόνο τότε οι αιρετές περιφερειακές αρχές γίνονται ισχυρά κέντρα αποκεντρωμένου προγραμματισμού, αποτελεσματικής διαχείρισης υπηρεσιών. * Ο κ. Γιώργος Ζερβάκης είναι εκπρόσωπος των ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ. Το άρθρο έχει γραφεί αποκλειστικά για το CRETALIVE.GR, δημοσιεύθηκε στις 7.12.2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια: