View My Stats

Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

ΑΡΘΡΟ ΄΄ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΄΄

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ του Γιώργου Ζερβάκη*

Το ελληνικό διοικητικό σύστημα έχει ήδη περάσει σε μια νέα φάση ενός εγχειρήματος , το πρώτο βήμα του οποίου με την αιρετή νομαρχιακή αρχή και τις συνενώσεις των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για μια πραγματική μεταρρύθμιση।Η πρώτη αυτή προσπάθεια απέβη ημιτελής, καθώς περιορίσθηκε σε «απλή συνένωση των υφιστάμ ενων αδυναμιών των OTA». Η νέα διοικητική δομή της χώρας, αντί να συνθέσει ριζικές ανατροπές στο διοικητικό χάρτη , αλλά και στη λειτουργία της Aυτοδιοίκησης όπως την γνωρίζαμε ως σήμερα, μετά την κατάθεση της πρότασης από την κυβέρνηση, αναλώθηκε όπως διαπιστώσαμε και στην Κρήτη, σε εσωστρέφεια γύρω από το χωροταξικό και το πώς και ποιοί θα διατηρήσουν τους θώκους τους.Ερασιτεχνισμοί, δηλώσεις και πράξεις που είχαν καμία σχέση με το διακύβευμα του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, με την φιλοσοφία μιας προσπάθειας μεταρρυθμιστική από την φύση της, στην ουσία ακύρωσαν και αυτοαναίρεσαν την προσπάθεια αυτή. Σε κάθε περίπτωση, το ελληνικό αυτοδιοικητικό σύστημα περνάει σε μια νέα περίοδο, όπου οι πόροι, η οικονομική αυτοτέλεια, θα διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο. Η οικονομική βιωσιμότητα έχοντας άμεση διασύνδεση με την διεύρυνση αρμοδιοτήτων , αποτυπώνει ένα μεγάλο στοίχημα, καθώς συνεπάγεται αύξηση του κόστους λειτουργίας των Δήμων, δηλαδή πόρους και πλήρη αποτύπωση των οικονομικών δεδομένων.Μόνο για την πλήρη μεταφορά των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας στους νέους Δήμους θα απαιτηθεί ετησίως επιπλέον περίπου μισό δις € Ευρώ, ενώ για την μεταφορά άλλων αρμοδιοτήτων από τον τομέα της Yγείας και της Παιδείας, όπως η πρωτοβάθμια και προληπτική ιατρική, ή η κατασκευή σχολείων αλλά και πλήθος παρεμβάσεων θα απαιτηθούν επιπλέον πόροι από το κεντρικό κράτος. Παρά την μείωση του αριθμού των Δήμων ,τα όποια οικονομικά οφέλη προκύψουν από την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών και την ικανότητα των οικονομικών και τεχνικών μονάδων να διεκδικούν και να υλοποιούν σημαντικά έργα θα φανούν σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα. Με την μεταφορά πόρων να είναι ουσιαστικής σημασίας για την επιτυχία του νέου αυτοδιοικητικού συστήματος, η αυτοδιοίκηση δεν έχει ανάγκη από οικονομικές «ανάσες» και απλές επιχορηγήσεις, αλλά από μια ουσιαστική φορολογική αποκέντρωση, χωρίς νέους φόρους όμως, με συμμετοχή σε φόρους όπως αυτός της Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, φόρος που με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία θεωρείται ως τοπικός. Η οικονομική αυτοδιοικητική αυτοτέλεια δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, καθώς εκτός της τεκμηριωμένης κοστολόγησης όλων των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων, απαιτείται μια διαρκή σύμπλευση κεντρικού κράτους και αιρετών.Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών, με την κοστολόγηση της λειτουργίας τους από το τότε υπουργείο Πρόνοιας, όταν πέρασε στους ΟΤΑ να έχει υπολογισθεί στα 14 δισ. δραχμές ετησίως και τελικά το κόστος των νέων δομών για τους δήμους έφθασε τα 36 δισ. δραχμές, με όλες τις οικονομικές συνέπειες που αυτό συνεπάγετο για τους OTA Η αποκέντρωση πόρων προς το νέο αυτοδιοικητικό μοντέλο, δεν μπορεί πλέον να οριοθετείται με τρόπο που να δίνει ευκαιριακές οικονομικές ανάσες, οι κατανομές του χθές δεν μπορούν να καλύπτουν τις αυτοδιοικητικές ανάγκες του αύριο.Δεν γίνεται να αποκεντρώνουμε το κράτος , οι αυτοδιοικητικές μονάδες όμως να χρηματοδοτήσουν εξ’ολοκλήρου πχ τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, όπως έγινε και με τον ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ και το κράτος να μην ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. Εάν θέλουμε μια αυτοδιοίκηση μέλλοντος και όχι παρελθόντος, πρέπει να στοχεύουμε στο να επιτύχουμε διοικητική & οικονομική αυτοτέλεια , που θα διασφαλίζει έντονο αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο, με άλλα λόγια να επαναθεμελιώσουμε την τοπική ανάπτυξη. * Ο κ. Γιώργος Ζερβάκης είναι εκπρόσωπος των ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ. Το άρθρο έχει γραφεί αποκλειστικά για την εφημερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ,δημοσιεύθηκε την ΚΥΡΙΑΚΗ 5.12.2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια: