View My Stats

Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2009

ΑΡΘΡΟ ΄΄ ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΄΄

Θεσμική Συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση
τ. Γιώργου Ζερβάκη *


Η Ευρώπη σήμερα, εμφανίζει ένα καθαρό έλλειμμα πολιτικής διακυβέρνησης, απαραίτητο στοιχείο της διαδικασίας πολιτικής ενοποίησης.Και αυτό το έλλειμμα, γίνεται πιο ευδιάκριτο, από την στιγμή που λείπει η νομιμοποίηση της προοπτικής αυτής, με τους Πολίτες να έχουν αποσπαστεί , προς το παρόν, από την προηγούμενη 20ετή περίοδο θετικής αποδοχής του οράματος της ενωμένης πολιτικά Ευρώπης.
Η υπόθεση της ευρωπαϊκής ενοποίησης επι μισό και πλέον αιώνα, προχώρησε με θετικό πρόσημο , μέσα από πολιτικούς οραματισμούς, συμβιβασμούς, ενίοτε και κρίσεις, που όμως δημιούργησαν το ιστορικό επίτευγμα της ένωσης των κρατών της Ευρώπης, με αναμφισβήτητα θετικές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις.
Η παγκοσμιοποίηση, μετά και τις εξελίξεις της οικονομικής κρίσης, δημιουργεί νέα δεδομένα και στην ευρωπαϊκή ενοποίηση , που πρέπει να επιστρέψει στις ρίζες της, στα οράματα των Ιδρυτών-Πατέρων της.Και η νέα αυτή πορεία απαιτεί από την Ευρώπη να κινηθεί με πολιτική και κοινωνική εξωστρέφεια, να μην εμφανίζεται ως κατακερματισμένη πολιτικά τόσο στο εσωτερικό της, όσο και στις διεθνείς εξελίξεις, να δημιουργήσει πολιτικές δομές , που απαιτούν πολιτικές αποφάσεις, για να συμεριφέρεται ως ένα ενιαίο πολιτικό σύνολο.
Για να οδηγηθούμε σε αυτό το νέο μοντέλο, απαιτούνται να αλλάξουν πολλά.Να αλλάξει η υπάρχουσα δομή των πολλών εθνικών κέντρων, να αποκτήσουν βαρύτητα οι υπερεθνικοί θεσμοί, οι πολιτικές, να απαιτήσουμε περισσότερη δημοκρατία, με την συναίνεση φυσικά των Πολιτών.Που είναι ο μόνος παράγοντας που μπορεί να νομιμοποιήσει τέτοιες αλλαγές.
Απαιτείται να δούμε και να προσεγγίσουμε τα ζητήματα δημοκρατικής λειτουργίας σε ένα υπερεθνικό επίπεδο, να αναπτύξουμε μια ενιαία δημόσια σφαίρα διαλόγου, συζήτησης και πολιτικής πρακτικής, με έμφαση στην υπερεθνικότητα και στην περιφερειακότητα.Μια ενιαία δημόσια σφαίρα διαλόγου, που θα διαμορφώσει ουσιαστικά υπερεθνικούς πολιτικούς σχηματισμούς, που μέσα από τις ευρωπαϊκές εκλογές και με άλλες θεσμικές τομές, θα ενισχύσουν το δημόσιο ενδιαφέρον για τα ευρωπαϊκά ζητήματα, θα ενισχύσουν την αντιπροσωπευτικότητα μέσα από την άμεση εκλογή των πολιτικών προσώπων στις ηγετικές θέσεις της Ε.Ε., αλλά και μέσα από την πολιτικοποίηση, που απαιτεί διαφορετικές και διακριτές προτάσεις από τις μεγάλες ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Θεσμικές τομές που θα ανοίξουν μια ευρεία συζήτηση και θα οδηγήσουν σε πρακτικά αποτελέσματα, ως προς τον τρόπο που επιλέγονται σήμερα και θα εκλέγονται αύριο ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,ο πρόεδρος της Ένωσης και ο μόνιμος Υπουργός Εξωτερικών, μακρυά από τις εθνικές και ευρύτερες πολιτικές συμφωνίες, μέσα από συμβιβασμούς.Πρακτικές δηλαδή που δεν συνάδουν με την ευρωπαϊκή ιδέα, που δεν κάνουν τους Πολίτες συμμέτοχους.

Οφείλουν να τεθούν συγκεκριμένα πολιτικές θέσεις για το αν θέλουμε μια Ευρώπη χαλαρή, που έχει θέσει σε δεύτερη μοίρα το όραμα των Ιδρυτών-Πατέρων της ή θέλουμε μια Ευρώπη στην οποία η Κοινωνία των Πολιτών θα έχει ουσιαστικό ρόλο, σε μια Ευρώπη που θέλουμε να αποκτήσει πιο δημοκρατικές δομές, που θεσμικές ρυθμίσεις όπως η εκλογή ενός αριθμού των ευρωβουλευτών από μια ενιαία υπερεθνική λίστα υποψηφίων, θα σημάνει αναζωογόνηση του πολιτικού διαλόγου για την Ευρώπη, αύξηση του ενδιαφέροντος των Ευρωπαίων Πολιτών, και μετατόπιση αυτού ενδιαφέροντος σε καθαρά ευρωπαϊκά ζητήματα.Μια τέτοια θεσμική τομή, σε ευρωκοινοβουλευτικό επίπεδο, σε συνδυασμό με την ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων , θα αποτελέσει ουσιαστική τομή, που θα τονώσει την χαμηλή έως ανύπαρκτη σήμερα ανησυχία των Πολιτών, στο ερώτημα << που πάει η Ευρώπη ;>> και θα δώσει μια άλλη νότα σε ένα πολιτικό σύστημα που επιβάλλεται από τα πάνω αντί να οικοδομείται από την Κοινωνία και την συμμετοχή της.

Η αποτελεσματικότερη κοινοτική παρουσία, η ανάθεση περισσότερων και αποφασιστικότερων εξουσιών στο Ευρωκοινοβούλιο και η οργάνωση ευρωπαϊκών πολιτικών σχηματισμών είναι βήμα εκδημοκρατισμού αλλά όμως υπάρχουν γενικότερα ζητήματα όπως η προώθηση του πολιτικού εγχειρήματος.Όμως η πολιτικοποίηση της συζήτησης για την ενοποιητική διαδικασία περνάει μέσα από τον οδικό χάρτη ενός πολιτικού θεσμικού και λειτουργικού σχεδίου που θα αποτυπώνεται με την επαναφορά μέσα από πιο ώριμες συνθήκες του Ευρωπαϊκού Συντάγματος.
Εάν, προωθηθούν τέτοιας κλίμακας θεσμικές αλλαγές , θα ανοίξει και θα ενισχυθεί μιας ευρείας κλίμακας πολιτική συζήτηση για την Ευρώπη, και εκ των πραγμάτων θα αναγκασθούν τα εθνικά πολιτικά κόμματα να εγκαταλείψουν τις γενικόλογες αναφορές για την Ευρώπη και επιτέλους να εκφράσουν στρατηγικές πάνω στις μείζονες προκλήσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

* Ο κ. Γιώργος Ζερβάκης είναι ιδρυτής και πρώην Πρόεδρος των ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ Κρήτης , εκπρόσωπος των ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ Κρήτης.Το άρθρο έχει γραφεί αποκλειστικά για την εφημερίδα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ.Δημοσιεύθηκε στις 23.9.2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: