View My Stats

Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2008

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 1997

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20.1.1997


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Πραγματοποιήθηκε χθές το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο για το 1997 του Περιφερειακού Τμήματος Ηρακλείου των ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ.
Το ΔΣ απασχόλησαν θέματα σχετικά κυρίως με την οργάνωση εκδηλώσεων σε συνεργασία με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τους προσεχείς μήνες.
Επίσης αποφασίστηκε η δημιουργία κατ’αρχήν 4 μονίμων Επιτροπών για την Οικονομική Νομισματική Ένωση,την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας,τα Θεσμικά ζητήματα και τις διεθνείς σχέσεις της Οργάνωσης.
Παράλληλα,οι ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ Ηρακλείου θα καταθέσουν σύντομα τις προτάσεις τους επι των θεμάτων που απασχολούν την Ολλανδική προεδρία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για μια σειρά άλλων θεμάτων που αφορούν τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας και θα τις προωθήσουν προς τον κ. Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης,τους Νομάρχες,τους Κρητικούς ευρωβουλευτές και βουλευτές,Δημάρχους,Προέδρους Επιμελητηρίων και άλλους φορείς.

ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 22.1.1997


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε μια περίοδο που η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για την αναπροσαρμογή των θεσμών και των πολιτικών της,την ώρα που η Ευρώπη κινείται στον ρυθμό του ενιαίου νομίσματος,στην Ελλάδα που χρειάζεται τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης,την μείωση του παρεμβατικού ρόλου του κράτους,την ουσιαστική αποκέντρωση στην Περιφέρεια,η συμμετοχή της χώρας στην ΟΝΕ και στην νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική συνολικά,με μια οικονομία που είναι δέσμια μακροχρόνιων νοοτροπιών και πρακτικών,είναι θέμα εθνικής επιβίωσης.
Την ώρα που οι Έλληνες Πολίτες εξακολουθούν να δέχονται παθητικά τα μηνύματα ότι η Ευρώπη είναι μόνο κοινοτικά κονδύλια,χρειάζεται μια άλλη πολιτική για την Ευρώπη του 2000 και για την θέση της Ελλάδας σε αυτήν.Μια πολιτική που θα δίνει έμφαση στην Πολιτική Ένωση.Μια πολιτική που θα είναι αποτέλεσμα υπεύθυνων και ρεαλιστικών χειρισμών και όχι προϊόν συμπλεγματικών ψυχώσεων λαϊκισμού και εθνικισμού.
Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει άμεσα τις ηγεσίες του τόπου και κύρια τις πολιτικές.Ας αναλογισθούν ότι η Ομοσπονδιακή συγκρότηση της Ευρώπης δεν είναι απλά το καλύτερο πεδίο για την πρόοδο της Ελλάδος.Είναι το μόνο.

ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 29.1.1997


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


΄΄Η Νέα Μεσογειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης,η οποία προωθεί μια στενότερη Ευρω-μεσογειακή συνεργασία,αποτελεί μια από τις πλέον σημαντικές εξελίξεις στο Κοινοικό Πλαίσιο΄΄.Αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων σε επιστολή που απέστειλε προς τον κ. Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης,ο Πρόεδρος και το ΔΣ των ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ Ηρακλείου,με την ευκαιρία της συνάντησης των εκπροσώπων των Μεσογειακών Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Τρίτων Μεσογειακών Χωρών.
Στην επιστολή επισημαίνεται ότι ΄΄η διατήρηση και ανάδειξη της ευρω-μεσογειακής πολιτιστικής κληρονομιάς προϋποθέτει την ένταξη των θρησκευτικών,πολιτικών,οικονομικών,κοινωνικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών τν κρατών της περιοχής σε νέα πλαίσια συνεργασίας΄΄.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάγκη ΄΄δυναμικής συμμετοχής της Ελλάδας στον Μεσογειακό χώρο,καθώς και στον ρόλο που παίζει η Περιφέρεια της Κρήτης στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της Ανάπτυξης και Διαχείρισης της λεκάνης της Μεσογείου΄΄.
Οι Ν.Ε.Φ. Ηρακλείου,επισημαίνουν παράλληλα,ότι,΄΄πολιτικές όπως η ευρω-μεσογειακή εταιρική σχέση,μέσα από την επίτευξη συναίνεσης για ορισμένες πρωτοβουλίες μπορεί να οδηγήσει σε ένα σύμφωνο για την Μεσόγειο,που θα συμβάλλει στην εδραίωση της ειρήνης,της ευημερίας και της σταθερότητας στην περιοχή΄΄.
Παράλληλα,ο Πρόεδρος και το ΔΣ των Ν.Ε.Φ. Ηρακλείου,θα απευθύνουν σχετική επιστολή και προς τους εκπροσώπους των Μεσογειακών Περιφερειών που συμμετέχουν στην συνάντηση.


ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8.2.1997


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Πραγματοποιείται αύριο Κυριακή 9.2.1997 και ώρα 18:00 στο ξενοδοχείο ΄΄ΑΤΛΑΝΤΙΣ΄΄,Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος Ηρακλείου των ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ.
Η πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης αποτελεί υλοποίηση της απόφασης της εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης της 8.12.1996 και στα πλαίσια της θα συζητηθούν θέματα που έχουν να κάνουν με την Οικονομική Νομισματική Ένωση & το ενιαίο νόμισμα,την μεταρρύθμιση της Ανώτερης & Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εξελίξεις στα πλαίσια της Διακυβερνητικής Διάσκεψης.
Παράλληλα θα υπάρξει ενημέρωση των μελών σχετικά με τις προσεχείς δραστηριότητες της οργάνωσης(οργάνωση των διεθνών σχέσεων,λειτουργία μονίμων Επιτροπών για την ΟΝΕ,την ΚΕΠΠΑ,τα θεσμικά ζητήματα κλπ).
Την Γενική Συνέλευση έχουν προσκληθεί να παρακολουθήσουν και τα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος Ηρακλείου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ.


ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10.2.1997


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


΄΄Σήμερα,που οι Ευρωπαίοι Πολίτες,απαιτούν η Νέα Συνθήκη να συμβάλλει στην επίτευξη μιας ολοένα και πιο ελεύθερης,δίκαιης και αλληλέγγυας κοινωνίας,η Ολλανδική προεδρία,που έχει το διττό καθήκον να ολοκληρώσει την διαδικασία της Διακυβερνητικής Διάσκεψης και τη διατήρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ορθή πορεία προς την Νομισματική Ένωση,πρέπει να προωθήσει πολιτικές για την ανάπτυξη ενός θεσμικού συστήματος που θα στηρίζεται σε δημοκρατικές βάσεις και θα έχει την ικανότητα να λαμβάνει αποφάσεις,να επιλύει προβλήματα,να διαχειρίζεται κρίσεις΄΄.Αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων στο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ Ηρακλείου,που πραγματοποιήθηκε την ΚΥΡΙΑΚΗ 9.2.1997 στο ξενοδοχείο ΄΄ΑΤΛΑΝΤΙΣ΄΄.
Στο ψήφισμα επισημαίνεται ότι ΄΄η ενίσχυση της εξωτερικής δράσης της Ένωσης για την πολιτική και οικονομική επιρροή της σε παγκόσμιο επίπεδο,προϋποθέτει αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων,ουσιαστική ανάπτυξη των διατάξεων περί ασφάλειας και άμυνας΄΄.
Παράλληλα,αναφέρεται ότι ΄΄η ενίσχυση του ρόλου των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο,η ευρύτερη εκπροσώπηση και συμμετοχή των Πολιτών στο θεσμικό σύστημα της Ε.Ε.,η ανάδειξη των εξουσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης(Διαμερίσματα,Δήμοι,Περιφέρειες) αποτελούν ουσιαστικούς παράγοντες για την ύπαρξη μιας ασφαλέστερης,περισσότερο αποφασιστικής και δημοκρατικής Ευρώπης,για την δημοκρατική νομιμοποίηση της΄΄.
Στο ψήφισμα καλούνται οι εθνικές κυβερνήσεις να εργασθούν προς την κατεύθυνση της ομοσπονδιακής μετεξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,ώστε να αντιμετωπισθούν επιτυχώς οι προκλήσεις που συνεπάγεται η θέληση των Πολιτών για οικονομική ευημερία,για πολιτισμική προσέγγιση,αύξηση της απασχόλησης,διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων,προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.


ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------


ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5.3.1997


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


΄΄ Η προώθηση της βελτίωσης της οικονομικής και δημοκρατικής Ευρώπης,όπου τα ενδιαφέροντα και τα δικαιώματα του Πολίτη θα ληφθούν πραγματικά υπόψη,δεν μπορεί παρά να έχει ως βασικό συστατικό στοιχείο την ενεργητική παρουσία των γυναικών΄΄.Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση των ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ Ηρακλείου,στα πλαίσια του φετινού εορτασμού της ΄΄Ημέρας της Γυναίκας΄΄.
Στην ανακοίνωση τονίζεται,ότι,ο φετινός εορτασμός ΄΄απαιτεί μέσα από την οπτική της Διακυβερνητικής Διάσκεψης,απο τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα,τις εθνικές κυβερνήσεις,τις τοπικές και περιφερειακές αρχές,να αναλάβουν μεγαλύτερη δράση για την ισότητα ευκαιριών,την δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση των γυναικών,την απασχόληση,την ουσιαστική εφαρμογή της ισότητας της αμοιβής μεταξύ των δυο φύλων,την επαρκή παρουσία των γυναικών στη λήψη αποφάσεων,αναδεικνύοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο των γυναικών στα πλαίσια της περιφερειακής ανάπτυξης της Ευρώπης΄΄.


ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------


ΗΡΑΚΛΕΙΟ 15.4.1997


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ Μ.Μ.Ε.


Σε μια περίοδο που τα ευρωπαϊκά πολιτικά συστήματα υφίστανται μια βαθύτατη κρίση νομιμοποίησης,η ύπαρξη του ελλείμματος δημοκρατίας,ενός εκ των κρισιμοτέρων προβλημάτων της σημερινής Ευρώπης,πιστοποιεί μια διαρκώς εντεινόμενη τα τελευταία χρόνια κάμψη της κοινωνικής υποστήριξης προς την Ευρώπη,τόσο προς την ίδια την διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης,όσο και προς τους σημερινούς πολιτικούς θεσμούς της.
Στα πλαίσια των δράσεων τους οι ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ Ηρακλείου,επιδιώκοντας μέσα από τις δημόσιες εκστρατείες τους να πλησιάσουν οι Πολίτες την Ενωμένη Ευρώπη,εγκαινιάζουν μια σειρά εκδηλώσεων σε συνεργασία με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,οι οποίες θα καλύψουν γεωγραφικά ολόκληρη την Περιφέρεια της Κρήτης.
Την Κυριακή 20 Απριλίου 1997 και ώρα 11:00 πραγματοποιείται η πρώτη εκδήλωση σε συνεργασία με την Κοινότητα Λ. Χερσονήσου,στο Κοινοτικό Κατάστημα πολλαπλών χρήσεων στο Κουτουλουφάρι,με θέμα ΄΄Στο δρόμο προς μια νέα Συνθήκη: Η πρόκληση για τις εθνικές κυβερνήσεις και ο ρόλος των Πολιτών΄΄ και με ομιλητές:
• τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Κώστα Κληρονόμο
• τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΝ κ. Σπύρο Δανέλη
• τον πολιτευτή Ηρακλείου της Ν.Δ. κ. Μιχάλη Ζεάκη
• τον Πρόεδρο του ΔΣ ΝΕΦ Ηρακλείου και Αντιπρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος κ. Γιώργο Ζερβάκη.
Την συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος κ. Γιώργος Λαγουβάρδος.


ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 22.4.1997


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ


Οι ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ Ηρακλείου,συνεχίζοντας τις δημόσιες εκστρατείες τους με βασικό σκοπό την κάλυψη του ελλείμματος ενημέρωσης και πληροφόρησης των Πολιτών,διοργανώνουν το ΣΑΒΒΑΤΟ 3 & την ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑΙΟΥ 1997,διημερίδα στο ξενοδοχείο ΄΄ΑΤΛΑΝΤΙΣ΄΄ με την συμμετοχή των Αντιπροέδρων του Ε.Κ. κ.κ. Γιώργου Αναστασόπουλου και Παρασκευά Αυγερινού,των ευρωβουλευτών κ.κ. Μιχάλη Παπαγιαννάκ,Παναγιώτη Λαμπρία και Γιάννη Ρουμπάτη,της π. Υφ. Εξωτερικών και Προέδρου της Ελληνικής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Βιργινίας Τσουδερού,του Γ.Γ. της Περιφέρειας Κρήτης κ. Σταύρου Καμπέλη,του Προέδρου της Ελληνικής Κίνησης Ευρωπαίων Φεντεραλιστών κ. Μιχάλη Αγγελόπουλου.
Παράλληλα,θα υπάρξει και ειδική ενότητα με παρουσίαση προτάσεων από εκπροσώπους των Περιφερειακών Τμημάτων των ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ Ελλάδος.
Την Τρίτη 29 Απριλίου 1997 και ώρα 12:00 στο ξενοδοχείο ΄΄ΑΤΛΑΝΤΙΣ΄΄,θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης καθώς και οι προτάσεις των ΝΕΦ στα πλαίσια της λήξης της Ολλανδικής Προεδρίας.

ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------


ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1.5.1997


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αρχίζουν το Σάββατο 3 Μαίου 1997 στις 10:30 στο ξενοδοχείο ΄΄ΑΤΛΑΝΤΙΣ΄΄,οι εργασίες της διημερίδας που οργανώνουν οι ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ Ηρακλείου με θεμα ΄΄Στο Δρόμο Προς Μια Νέα Συνθήκη΄΄.
Οι εργασίες του διημέρου θα ξεκινήσουν με την ενότητα ΄΄Στον Δρόμο Προς Μια Νύα Συνθήκη:η Πρόκληση Για Τις Εθνικές Κυβερνήσεις & Ο Ρόλος Των Πολιτών΄΄,με ομιλητές την τ. Υφυπουργό Εξωτερικών και Πρόεδρο της Ελληνικής Επιτροπής Για Την Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Βιργινία Τσουδερού,τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης κ. Σταύρο Καμπέλη και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κίνησης Ευρωπαίων Φεντεραλιστών κ. Μιχάλη Αγγελόπουλο.Την συζήτηση στην ενότητα αυτή θα συντονίσει ο δημοσιογράφος κ. Γιώργος Σαχίνης.Οι εργασίες της πρώτης ημέρας θα συνεχιστούν το απόγευμα και ώρα 18:00.Σε μια ειδική ενότητα με θέμα ΄΄Οι φεντεραλιστές μπροστά στις εξελίξεις΄΄ θα υπάρξουν παρεμβάσεις από εκπροσώπους των Περιφερειακών Τμημάτων των ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ σε θέματα όπως η Περιφερειακή Αποκέντρωση,η Οικονομική Νομισματική Ένωση και το ενιαίο νόμισμα κλπ.
Οι εργασίες θα συνεχισθούν την Κυριακή 4 Μαίου 1997 και ώρα 10:30 με την ενότητα ΄΄Θεσμικές μεταρρυθμίσεις:Προβλήματα και προοπτικές΄΄,με ομιλητές τους Αντιπροέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ.κ. Γιώργο Αναστασόπουλο/ευρωβουλευτή ΝΔ και Παρασκευά Αυγερινό/ευρωβουλευτή ΠΑΣΟΚ και τον ευρωβουλευτή του ΣΥΝ κ. Μιχάλη Παπαγιαννάκη.Παράλληλα,θα απονεμηθεί και ειδική τιμητική πλακέτα στον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Παρασκευά Αυγερινό για την προσφορά του στην Ευρωπαϊκή Ιδέα.
Οι εργασίες του διημέρου θα ολοκληρωθούν το μεσημέρι της ίδιας ημέρας με την ενότητα ΄΄Κοινή Εξωτερική Πολιτική:Μέσα & Μηχανισμοί΄΄,με ομιλητές τον ευρωβουλευτή της ΝΔ κ. Παναγιώτη λαμπρία και τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Γιάννη Ρουμπάτη.
Οι εργασίες του διημέρου,οι οποίες είναι ανοικτές προς το ευρύ κοινό,αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία για τους Πολίτες του Ηρακλείου να πληροφορηθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και παράλληλα να πληροφορηθούν τις θέσεις των Φεντεραλιστών για την αναγκαιότητα Ομοσπονδιακής Ένωσης της Ευρώπης.


ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------


ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8.5.1997


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Στα πλαίσια του φετινού εορτασμού της ΄΄Ημέρας της Ευρώπης΄΄,απο τους ΝΕΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ Ηρακλείου,θα λειτουργήσει ειδικό περίπτερο την Κυριακή 11 Μαίου 1997 και από ώρα 11:00 - 14:00 στην Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου(Λιοντάρια).
Από το περίπτερο οι Πολίτες του Ηρακλείου θα έχουν την ευκαιρία να προμηθεύονται έντυπο ενημερωτικό υλικό και παράλληλα θα μπορούν να υπογράφουν την πανευρωπαϊκή διακήρυξη για ένα ΄΄Χάρτη των Πολιτών της Ευρώπης΄΄ του Ευρωπαϊκού Forum Για Μια Κοινωνία των Πολιτών,η οποία υιοθετείται από τους Φεντεραλιστές.
Οι υπογραφές που θα συγκεντρωθούν,μαζί με εκείνες άλλων Ευρωπαίων,θα αποσταλλούν στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Στα βασικά σημεία της διακήρυξης αναφέρεται ότι ΄΄η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα σε μια ιστορική καμπή κατά την οποία πρέπει να ανταπεξέλθει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις προσδοκίες των Πολιτών της΄΄.Στα πλαίσια της αναθεώρησης της Συνθήκης του Maastricht ζητείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΄΄να συντάξει χωρίς καθυστέρηση ένα χάρτη των Ευρωπαίων Πολιτών,στη βάση ενός συνταγματικού συμφώνου,ανοικτό στους λαούς και στα κράτη που θα ήθελαν να το δεχτούν΄΄.
Παράλληλα ζητείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΄΄να δεσμευθεί ότι θα προβεί σε κάθε ενέργεια έτσι ώστε ο χάρτης να γίνει αποδεκτός από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να επισυναφθεί στη νέα συνθήκη υπο τη μορφή κοινής δήλωσης που θα επιτρέπει να ισχύσει η συνθήκη προσαρμοσχένη στις αρχές του χάρτη΄΄.
Επίσης στην διακήρυξη τονίζεται ότι ΄΄ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εμπλέξει τους Ευρωπαίους Πολίτες σε κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας,οργανώνοντας μια εκστρατεία για μια πλατιά δημόσια συζήτηση για να μπορέσει να επιτευχθεί η υποστήριξη της Κοινωνίας των Πολιτών,των περιφερειακών και τοπικών αρχών,των πολιτικών κομμάτων και των Εθνικών Κοινοβουλίων ΄΄.


ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------


ΗΡΑΚΛΕΙΟ 23.7.1997


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρχίζουν την Παρασκευή 25.7.1997 (09:30) στο ξενοδοχείο ΄΄APHRODITE΄΄ στις Γούβες,οι εργασίες του τριήμερου συνεδρίου με θέμα ΄΄ΕΥΡΩΠΗ & ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΄΄ που διοργανώνουν οι ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ Ηρακλείου,με τη συμμετοχή μελών των Περιφερειακών Τμημάτων ΝΕΦ Ελλάδος.
Μέσω του συνεδρίου,επιδιώκεται η ουσιαστική παρέμβαση της οργάνωσης σε ζητήματα που αφορούν τη νέα μεσογειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης,την ασφάλεια και την συνεργασία στην περιοχή,την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στη Μεσόγειο,τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις,την πολιτιστική επιρροή στις πολιτικές σχέσεις των κρατών και των Περιφερειών της Μεσογείου.
Την δεύτερη ημέρα (ΣΑΒΒΑΤΟ 26.7.1997) του συνεδρίου θα υπάρξει μια ειδική ενότητα για τον τουρισμό στην οποία ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων κ. Βασίλης Πλεύρης θα αναπτύξει το θέμα ΄΄Τα πλεονεκτήματα του τουρισμού για τις Μεσογειακές Περιφέρειες΄΄.
Οι εργασίες του συνεδρίου θα συνεχιστούν μέσα από τις τρείς ομάδες εργασίας το απόγευμα του Σαββάτου και το πρωί της Κυριακής (27.7.1997) θα γίνει η προετοιμασία και η παρουσίαση των συμπερασμάτων.
Το σύνολο των εργασιών του συνεδρίου (συμπεράσματα,ψηφίσματα κλπ) αφού κωδικοποιηθούν,θα αποσταλλούν στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jaques Santer και στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Gil Robles,στον Έλληνα Επίτροπο κ. Χρήστο Παπουτσή,στις Αντιπροσωπείες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα,στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας,στον πρωθυπουργό και στους αρχηγούς των κομμάτων,στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου,στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης,στους νομάρχες του νησιού,στους κρητικούς ευρωβουλευτές και βουλευτές,επιμελητήρια και άλλους φορείς.
Οι ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ ευχαριστούν θερμά τον Πρόεδρο της ΠΟΞ κ. Βασίλη Πλεύρη,χωρίς την συμπαράσταση του οποίου θα ήταν αδύνατη η πραγματοποίηση του συνεδρίου.


ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 28.7.1997


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 27.7.1997,στο ξενοδοχείο ΄΄APHRODITE BEACH΄΄ στις Γούβες,οι εργασίες του τριήμερου συνεδρίου με θέμα ΄΄ΕΥΡΩΠΗ & ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ΄΄ που οργάνωσαν οι Ν.Ε.Φ. Ηρακλείου,με τη συμμετοχή μελών των Περιφερειακών Τμημάτων.
Στα συμπεράσματα,τονίζεται η ανάγκη ΄΄να υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση της μεσογειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης,έτσι ώστε η λεκάνη της Μεσογείου να μπορέσει να γίνει περιοχή πολιτικής,οικονομικής και πολιτιστικής συνεργασίας που να διασφαλίζει την ειρήνη,την σταθερότητα και την ευημερία.
Α)Ευρωμεσογειακή πολιτική - Ασφάλεια & Συνεργασία.
Οι Νέοι Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές εκτιμούν,ότι,η εφαρμοζόμενη ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση,βασιζόμενη στην ολοκληρωμένη δράση,την διαφοροποιημένη προσέγγιση και την ευέλικτη χρησιμοποίηση των μέσων,πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή των παρεμβάσεων της,ενδυναμώνοντας τόσο το πολυμερές πλαίσιο συντονισμένης προσέγγισης μεταξύ της Ε.Ε. και των Τρίτων Μεσογειακών Χωρών,όσο και τις διμερείς σχέσεις που συνδέουν την Ένωση με τον κάθε ένα ξεχωριστά εταίρο της.
Σημαντικοί τομείς για την επιτυχία της μεσογειακής πολιτικής της Ε.Ε. είναι οι:
1)Ελεύθερες συναλλαγές,2)Χρηματοδοτική βοήθεια,3)Συνεργασία στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης,4)Συνεργασία για την προσέγγιση των νομοθεσιών,5)Συνεργασία στους τομείς του περιβάλλοντος,των υπηρεσιών,των μεταφορών,της αξιοποίησης υδάτινων και ενεργειακών πόρων,6)Ανταλλαγές-αποστολές επιστημόνων,εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,7)Προγράμματα ανταλλαγών και επαφών μεταξύ των νέων,8)Ενίσχυση και διεύρυνση των προγραμμάτων διασυνοριακής,υποπεριφερειακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας.
Η Διάσκεψη Για Την Ασφάλεια Και Την Συνεργασία στη Μεσόγειο(ΔΑΣΜΕ),στη βάση των μεθόδων και των αρχών της διαδικασίας του Ελσίνκι,με την ανάδειξη της σε forum που θα επιλύει προβλήματα που σχετίζονται με τις οικονομικές & δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις,τα ανθρώπινα δικαιώματα,πρέπει να έχει ως προτεραιότητες:
α)Τον συντονισμό των προσπαθειών για την ολοκλήρωση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή και προώθηση της επίλυσης εκκρεμών περιφερειακών προβλημάτων στην περιοχή(Κυπριακό).
β)Την ύπαρξη μηχανισμών για την αποφυγή των εντάσεων και των συγκρούσεων,και την διευθέτηση των κρίσεων.


Η πολιτική συνεργασία στα πλαίσια της ΔΑΣΜΕ προϋποθέτει αποδοχή των εξής αρχών:
1)Σεβασμό από όλες τις πλευρές των αρχών του Διεθνούς Δικαίου και του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ.2)Περαιτέρω ανάπτυξη του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων.3)Σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας κάθε κράτους και αποκήρυξη της απειλής ή της χρήσης βίας κατά της ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους.4)Ενίσχυση των πολιτικών για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος,των ναρκωτικών καθώς και άλλων μορφών βίας.5)Σεβασμό της πολυμορφίας κάθε κράτους,των εθνικών,γλωσσικών και θρησκευτικών ελευθεριών.
Β)Οικονομικά & Κοινωνικά Ζητήματα - Δημοκρατικές Μεταρρυθμίσεις.
Οι Νέοι Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές εκτιμούν ότι είναι αναγκαίο να συνεχιστούν οι πολιτικές για να καταστεί η Μεσόγειος περιοχή ειρήνης και ανάπτυξης,στη βάση του σεβασμού της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παράλληλα να ενισχυθούν σημαντικά οι προσπάθειες μεταρρύθμισης των οικονομικών και κοινωνικών δομών στις Τρίτες Μεσογειακές Χώρες.
Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων,στην περιφερειακή συνεργασία,στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων,στον εκσυγχρονισμό του χρηματοπιστωτικού τομέα,στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακή,αιολική),στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος μεταφορών στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.
Για την κάλυψη των μεγάλων αναγκών που παρουσιάζουν οι Τρίτες Μεσογειακές Χώρες,απαιτείται οι πόροι που θα διατεθούν από εδώ και στο εξής να καλύπτουν τις ανάγκες της περιοχής,έτσι ώστε να επιταχυνθεί η επίτευξη διαρκούς και σταθερής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.
Οι Νέοι Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές,αναγνωρίζουν ότι η κοινωνική ανάπτυξη προϋποθέτει προώθηση προγραμμάτων για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης που οδηγεί στον περιορισμό των μεταναστευτικών πιέσεων,βελτίωση του παρεχομένου επιπέδου συνθηκών εκπαίδευσης,εργασίας,διαβίωσης,υγείας,ισόρροπη ανάπτυξη πόλεων - αγροτικών περιοχών.
Η εμβάθυνση των δημοκρατικών θεσμών και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών αποτελώντας συστατικά στοιχεία της ευρωμεσογειακής πολιτικής,απαιτούν κατάλληλη δράση από τα κράτη της Νοτιοανατολικής ακτής της Μεσογείου.
Γ)Πολιτικές Σχέσεις & Πολιτισμός.
Η αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των λαών και των δυο πλευυρών της Μεσογείου,μπορεί να διευκολυνθεί μέσω των πολιτιστικών ανταλλαγών,με σεβασμό στην πολιτιστική και πολιτισμική ταυτότητα όλων των εταίρων.
Οι Νέοι Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές υπογραμμίζουν,ότι,η πολιτιστική κληρονομιά και δημιουργία,μπορούν να διευρυνθούν με την δημιουργία μεσογειακού δικτύου πολιτισμικής συνεργασίας,που θα έχει σαν στόχο να προωθήσει μια διαμεσογειακή διαπολιτισμική παρέμβαση,δίνοντας έμφαση στην πολιτιστική παράδοση των κρατών και των περιφερειών της Μεσογείου και στην ιστορική αξία της κοινής μεσογειακής πολιτιστικής κληρονομιάς.
Πολιτισμός και τουρισμός είναι μια σχέση που καθορίζεται από την απόλυτη αρμονία.Η προώθηση της ιδέας ενός ευρύτερου πολιτιστικού τουριστικού προϊόντος,σε συνδυασμό με την παραδοσιακή τουριστική αρχιτεκτονική,μπορεί να προωθήσει την ανάπτυξη της παράδοσης του πολιτισμού και της ιστορίας κάθε περιοχής της Μεσογείου προς τους επισκέπτες.
Η ενδυνάμωση και ενίσχυση των συλλόγων,φορέων και ομάδων που δραστηριοποιούνται στην προστασία,ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς,μέσα από την διοργάνωση εκδηλώσεων διευρωπαϊκού και διαμεσογειακού χαρακτήρα,πρέπει να έχει ως τελικό στόχο την προβολή και παρουσίαση των παραγόντων εκείνων που μπορούν να συνθέσουν την αναγκαία διαμεσογειακή πολιτιστική και πολιτισμική συνεργασία.


Στις αποφάσεις του συνεδρίου προσαρτήθηκε κείμενο σχετικά με την Κύπρο και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.Οι ΝΕΦ υπογραμμίζουν ότι η έναρξη των διαδικασιών για την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε.,συνοδευόμενη από την επίλυση του Κυπριακού,στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ,θα συμβάλλει στην ενδυνάμωση της μεσογειακής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αυξήσει την συνεργασία στη Μεσόγειο.
Με την υπογραφή του κοινού ανακοινωθέντος στη Μαδρίτη από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Κώστα Σημίτη και τον Τούρκο Πρόεδρο κ. Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ,η Ελλάδα έχει οφέλη με το να προωθήσει τη δημιουργία ενός κλίματος καλής γειτονίας με την Τουρκία,στη βάση όμως των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και των Διεθνών Συνθηκών.
Το κοινό ανακοινωθέν,που από την φύση του δεν είναι διεθνής συνθήκη αλλά μια πολιτική διακήρυξη,θα κριθεί από το πως η γείτονα χώρα θα εφαρμόσει στην πράξη τις αρχές στις οποίες έχει συμφωνήσει,συνειδητοποιώντας ότι οι μειονότητες ένθεν και κείθεν των συνόρων μπορούν να αποτελέσουν γέφυρες συνεργασίας και ανάπτυξης και όχι τεχνητές εστίες κρίσεων.
Η εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων,υπο το πρίσμα του απόλυτου σεβασμού των διεθνών συνθηκών και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών,που μπορεί να οδηγήσει στη διασφάλιση της ειρήνης στην ευαίσθητη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου και στην εμπέδωση κλίματος συνεργασίας,είναι όχι μόνο επιθυμία,αλλά και προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη και την πολιτική σταθερότητα.


ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------


HΡΑΚΛΕΙΟ 2.10.1997


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα πλαίσια των ενημερωτικών συναντήσεων τους με εκπροσώπους της πολιτικής,οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Κρήτης,ο Πρόεδρος και Μύλη του ΔΣ του Περιφερειακού Τμήματος Ηρακλείου των ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ,θα συναντηθούν την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 1997 και ώρα 11:30,στα γραφεία της Περιφέρειας κρήτης με τον Γενικό Γραμματέα κ. Βαλασόπουλο.
Στη συνάντηση,η οποία γίνεται κατόπιν πρωτοβουλίας των ΝΕΦ Ηρακλείου και θετικής ανταπόκρισης του κ. Περιφερειάρχη,οι εκπρόσωποι των Φεντεραλιστών θα παρουσιάσουν στον κ. Βαλασόπουλο τους σκοπούς της οργάνωσης,τα αποτελέσματα του συνεδρίου ΄΄Ευρώπη & Μεσόγειος΄΄,καθώς και τις θέσεις της οργάνωσης εν’όψει και της υπογραφής της Συνθήκης του Amsterdam.


ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------


ΗΡΑΚΛΕΙΟ 7.10.1997


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης κ. Βασίλη Βαλασόπουλο,πραγματοποίησε αντιπροσωπεία των ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ Ηρακλείου,αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του ΔΣ κ. Γιώργο Ζερβάκη και το μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων κ. Εριέττα Βουράκη.
Στην συνάντηση η οποία ήταν ιδιαίτερα θετική,οι εκπρόσωποι των Φεντεραλιστών,ενημέρωσαν τον κ. Περιφερειάρχη για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν και ζήτησαν την υποστήριξη τους στις μελλοντικές τους ενέργειες,που θα έχει σαν βασική συνιστώσα την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής ιδέας και την ενεργό συμμετοχή των Πολιτών.
Επίσης,οι εκπρόσωποι των Φεντεραλιστών,συζήτησαν με τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης,τις θέσεις τους για τη Νέα Συνθήκη,πάνω στις οποίες υπήρξε και ταύτιση απόψεων,τονίζοντας ότι ΄΄οι Φεντεραλιστές κρίνουν συνολικά θετικά τα αποτελέσματα από την στιγμή που δεν ακυρώνεται η πορεία ολοκλήρωσης,αλλά επισημαίνουν επίσης,ότι,με την προοπτική της διεύρυνσης και των συζητήσεων για την Agenda 2000,πρέπει να υπάρξει μια νέα Διακυβερνητική Διάσκεψη,με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,η οποία και θα επιλύσει οριστικά τα θεσμικά ζητήματα και θα προσδώσει στην Ένωση την πολιτική της διάσταση και μια ουσιαστική Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας΄΄.

ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------


ΗΡΑΚΛΕΙΟ 16.10.1997


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Συνεχίζοντας την πολιτική των επαφών τους με παράγοντες της δημόσιας ζωής της χώρας,αντιπροσωπεία των Νέων Ευρωπαίων Φεντεραλιστών Ηρακλείου,στα πλαίσια της επίσκεψης του Προέδρου της ΝΔ κ. Κώστα Καραμανλή στο Ηράκλειο και των συναντήσεων που θα έχει με φορείς της πόλης,έχει ζητ’ησει να συναντηθεί μαζί του το Σόββατο 18 Οκτωβρίου 1997 και ώρα 17:30 στο ξενοδοχείο ΄΄ΑΣΤΟΡΙΑ΄΄.
Στη συνάντηση τους οι εκπρόσωποι των Φεντεραλιστών θα εκθέσουν στον κ. Καραμανλή τις απόψεις τους για την Συνθήκη του Amsterdam και θα ζητήσουν παράλληλα την υποστήριξη των θέσεων τους από το κόμμα της ΝΔ όταν έρθει προς κύρωση στη Βουλή των Ελλήνων η Νέα Συνθήκη.

ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------


ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10.11.1997


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Μια από τις ΄΄συγγενείς΄΄ δραστηριότητες των Φεντραλιστών αφορά τον θεσμό Βραβείο ΄΄Γυναίκες της Ευρώπης΄΄.Το Βραβείο ΄΄Γυναίκες της Ευρώπης΄΄ ιδρύθηκε το 1987 από μια ομάδα Ευρωπαίων γυναικών μεταξύ των οποίων και η κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου,Πρόεδρος του Βραβείου ΄΄Γυναίκες της Ευρώπης΄΄ για την Ελλάδα,και τελεί υπο την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει στόχο να τιμήσει και να αναδείξει τις γυναίκες εκείνες που ενστερνίζονται τ ευρωπαϊκό όραμα και συμβάλλουν με το έργο τους στο κτίσιμο της Ενωμένης Ευρώπης,να τονίσει την ανάγκη της συμμετοχής των Πολιτών στην προσπάθεια οικοδόμησης της Ενωμένης Ευρώπης και ιδιαίτερα να ενημερώσει και να ενθαρρύνει τις γυναίκες.
Στα πλαίσια της διάδοσης του παραπάνω θεσμού,οι ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ Κρήτης,θα πραγματοποιήσουν εκδήλωση στις 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997 κατά την διάρκεια της οποίας θα τιμηθεί η Ελληνίδα υποψήφια για το Βραβείο ΄΄Γυναίκες της Ευρώπης 1997΄΄,συμπατριώτισσα μας κ. Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα.
Μέσα στις επόμενες ημέρες από το Γραφείο Τύπου της οργάνωσης θα ανακοινωθούν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το θεσμό καθώς επίσης και το πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης που τελεί υπο την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης κ. Βασίλη Βαλασόπουλου.


ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------


Hράκλειο 17.11.1997


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 1997,στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος/Τμήμα Αν. Κρήτης,η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Νέων Ευρωπαίων Φεντεραλιστών Κρήτης,με αντικείμενο τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Κογκρέσσου που διεξήχθη από τις 31.10.1997-2.11.1997 στο Βέλγιο,την προσεχή εκδήλωση της 29.11.1997 καθώς και τον προγραμματισμό δράσεων.
Παράλληλα συστάθηκαν δυο Επιτροπές με αντικείμενο η πρώτη τις Δημόσιες Σχέσεις και το Γραφείο Τύπου η οποία θα έχει και την ευθύνη για την πολιτική πληροφόρησης & ενημέρωσης και η δεύτερη για τις Διεθνείς Σχέσεις της οργάνωσης.
Η εκδήλωση με ομιλήτριες την Ελληνίδα υποψήφια για το βραβείο ΄΄Γυναίκες της Ευρώπης΄΄,Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης κ. Μαρίνα Λααμπράκη-Πλάκα και την Πρόεδρο της Ελληνικής Επιτροπής για το βραβείο κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου,τελεί υπο την αιγίδα του κ. Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης και θα πραγματοποιηθεί το Σόββατο 29.11.1997 και ώρα 6:30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Πρεβελάκη 7 Γρεβενών γωνία,έναντι ΄΄ΞΕΝΙΑ΄΄).
Οι δυο ομιλήτριες θα αναπτύξουν τα θέματα ΄΄10 χρόνια Βραβείο Γυναίκες της Ευρώπης΄΄ και ΄΄Η διακίνησης της τέχνης σήμερα και η αναγκαιότητα δημιουργίας του Μουσείου της Ευρώπης΄΄.Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία της η Πρόεδρος του συλλόγου ΄΄ΕΛΠΙΔΑ΄΄ κ. Μαριάννα Βαρδινογιάννη.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε απίσης ψήφισμα που αναφέρεται στην Συνθήκη του Amsterdam.


ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------

Ηράκλειο 24.11.1997

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από το Γραφείο Τύπου των ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ Κρήτης,ανακοινώνεται το πρόγραμμα που αφορά την εκδήλωση της 29ης Νοεμβρίου 1997 και η οποία τελεί υπο την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης κ. Βασίλη Βαλασόπουλου.
Η εκδήλωση γίνεται στα πλαίσια της διάδοσης του θεσμού Βραβείο ΄΄Γυναίκες της Ευρώπης΄΄ και για να τιμηθεί η Ελληνίδα υποψήφια για το βραβείο,Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης,συμπατριώτισσα μας κ. Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα.
Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 1997 και ώρα 12:00,οι ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ Κρήτης και ο κ. Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης θα παραχωρήσουν κοινή Συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της Περιφέρειας προς τα τοπικά ΜΜΕ.
Οι ομιλήτριες κ. Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα και κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου θα αφιχθούν στο Ηράκλειο το Σάββατο 29.11.1997 και στις 11:30 θα παραχωρήσουν Συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης.
Το Σάββατο 29.11.1997 και ώρα 18:30,στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης (Πρεβελάκη & Γρεβενών γωνία,έναντι ΄΄ΞΕΝΙΑ΄΄),η κ. Ρόδη Κράτσα θα κάνει μια ιστορική αναδρομή στο θέμα ΄΄10 χρόνια Βραβείο Γυναίκες της Ευρώπης΄΄ και η κ. Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα θα αναπτύξει το θέμα ΄΄Η διακίνηση της τέχνης σήμερα και η αναγκαιότητα δημιουργίας του Μουσείου της Ευρώπης΄΄.
Παράλληλα,η κ. Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα θα τιμηθεί από τους ΝΕΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ Κρήτης για τον διαχρονικό και πολύπλευρο ευρωπαϊκό της προσανατολισμό καθώς και για την προσφορά της στον πολιτισμό.
Οι ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ Κρήτης,αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης κ. Βαλασόπουλο για την υποστήριξη του στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης και τον Πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Νίκο Μπελιβάνη για την βοήθεια που προσφέρει στην υλοποίηση των δράσεων μας.


ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------


ΗΡΑΚΛΕΙΟ 02.12.1997


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαγωνισμός ΄΄Τα παιδιά σχεδιάζουν την Ευρώπη΄΄


΄΄Ο Έρασμος,ο οποίος γεννήθηκε πριν από πεντακόσια χρόνια στο Ρόττερνταμ,σπούδασε στο Παρίσι,έγινε διδάκτωρ στο Τορίνο και δίδαξε για μια δεκαετία περίπου στο Καίμπριτζ.Πέθανε στη Βασιλεία΄΄.
Η ΄΄ευρωπαϊκή σταδιοδρομία΄΄ του Ολλανδού φιλόσοφου αποδεικνύει ότι παρά το ότι υπάρχουν διάφορες γλώσσες και τοπικοί διάλεκτοι,ο κοινός πολιτισμός αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών.
Για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν αρκεί μόνο η διασφάλιση της ειρήνης.Απαιτείται κυρίως η προετοιμασία του μέλλοντος.Και το μέλλον εκφράζεται από τους νέους.Η Ευρώπη του 21ου αιώνα,περιμένει από τους αυριανούς Πολίτες της,να είναι έτοιμοι να μετακινηθούν,να μάθουν ξένες γλώσσες,να γνωρίσουν τους γείτονες,να αποκτήσουν ευρύτητα σκέψης.
Από το 1994,οι ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ,υποστηρίζουν τον διαγωνισμό ΄΄Τα παιδιά σχεδιάζουν την Ευρώπη΄΄,που δίνει την ευκαιρία στα παιδιά και στους νέους να εκφράσουν τα όνειρα και τα σχέδια τους για την Ευρώπη του μέλλοντος.
Στον φετινό διαγωνισμό που έχει σαν θέμα ΄΄Τα όνειρα μας για την Ενωμένη Ευρώπη΄΄,μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές 9-13 ετών και 14-16 ετών,και να εκφρασθούν με καλλιτεχνική εργασία (ζωγραφική ή κολλάζ),έκθεση 2-4 σελίδων ή ποίημα.Τα έργα θα πρέπει να αποσταλλούν στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης (Βουκουρεστίου 34,10676 ΑΘΗΝΑ,τηλ. 01-3647408) έως και τις 15 Ιανουαρίου 1998.Οι μαθητές που θα διακριθούν θα πάρουν ως βραβεία ταξίδια σε ευρωπαϊκή χώρα ή ελληνικά νησιά,δίσκους,βιβλία και άλλα δώρα.
Οι ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ Κρήτης,καλούν όλα τα νεαρά κρητικόπουλα να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό που καλλιεργεί την ευρωπαϊκή συνείδηση.
Παράλληλα,επιδιώκοντας την ευαισθητοποίηση των τοπικών αρχών,απέστειλλαν επιστολές στους Προέδρους των Νομαρχιακών Επιτροπών Παιδείας,στους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των 4 νομών της Κρήτης,σε δημάρχους,σε Προέδρους κοινοτήτων και σε άλλους φορείς,ενημερώνοντας παράλληλα και ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ξένων γλωσσών.


ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------

Ηράκλειο 17.12.1997


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 1997 και ώρα 18:30 πραγματοποιείται στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ρούσου Χούρδου 2,άνωθεν Κτηματικής Τράπεζας) η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης των ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ,η οποία και θα εκλέξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή της οργάνωσης για την προσεχή διετία.
Η ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου για την Ευρώπη,οι συνεχείς δράσεις και παρεμβάσεις και η προσέγγιση των Πολιτών ήταν οι παράγοντες που καθόρισαν την πολιτική της οργάνωσης το 1997.
Καθώς η υπόθεση της ευρωπαϊκής ενοποίησης κινείται συνεχώς και το ομοσπονδιακό σχέδιο αποκτά υπόσταση με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ,οι συζητήσεις για την Agenda 2000,οι ευρωπαϊκές εκλογές του 1999 και η επέκταση των δράσεων της οργάνωσης σε ολόκληρη την Κρήτη,θέτουν νέες προτεραιότητες και στόχους για τους ΝΕΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ,μεταξύ των οποίων θα είναι η πραγματοποίηση εκδηλώσεων σε συνεργασία με ΟΤΑ και άλλους φορείς,η καμπάνια για το ενιαίο νόμισμα,τα δικαιώματα των Πολιτών και η αναγκαιότητα ενίσχυσης των Περιφερειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------


Ηράκλειο 22.12.1997


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 21.12.1997 οι εργασίες της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης των ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ.
Στα πλαίσα των εργασιών της ΓΣ πραγματοποιήθηκαν και οι εργασίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής για την διετία 1998-1999.Η ΓΣ ενέκρινε ομόφωνα τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του έτους 1997.
Η ΓΣ υιοθέτησε επίσης το κείμενο εργασίας για την Agenda 2000 που επεξεργάστηκε η Επιτροπή Θεσμικών Θεμάτων και Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής,αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του ΔΣ Γιώργο Ζερβάκη και τα μέλη Χριστίνα Κοτσάκη και Λία Ρασούλη.
Στις εκλογές που ακολούθησαν αναδείχθησαν ως τακτικά μέλη του ΔΣ οι Βουράκη Αρετή,Γιώργος Ζερβάκης,Χριστίνα Κοτσάκη,Μαρία Μανιαδή και Έρη Φασουλάκη.Ως αναπληρωματικό μέλος εξελέγη η Κατερίνα Γιαννακάκη.
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι Δέσποινα Μπαντουβά,Αλεξάνδρα Τσικαλά και Μιχάλης Τσιχλάκης.
Το νεοεκλεγέν ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού θα συνεδριάσει μέχρι την Κυριακή 28.12.1997 για να συγκροτηθεί σε σώμα.


ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------


Ηράκλειο 30.12.1997


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Συγκροτήθηκε σε σώμα την Κυριακή 28.12.1997 το ΔΣ του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης των ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ,που προέκυψε από τις εκλογές της 21.12.1997.
Το νέο ΔΣ αποτελείται από τους:
κ. Γιώργο Ζερβάκη,Πρόεδρο (Αντιπρόεδρο ΔΣ ΝΕΦ Ελλάδος)
κ. Έρη Φασουλάκη,Αντιπρόεδρο
κ. Μαρία Μανιαδή,Γενική Γραμματέα
κ. Χριστίνα Κοτσάκη,Υπεύθυνη Οικονομικών
κ. Αρετή Βουράκη,Υπεύθυνη για θέματα Τύπου.
Οι ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ Κρήτης,έχοντας σαν βασικό άξονα της πολιτικής τους την πληροφόρηση των Πολιτών,και αναγνωρίζοντας ότι καθώς η ευρωπαϊκή ενοποίηση μπαίνει σε μια νέα και πολύ ενδιαφέρουσα φάση,η ιδιαίτερη μας πατρίδα η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή της περαιτέρω πορείας της στην Ενωμένη Ευρώπη,όπου απαιτούνται σημαντικές τομές στην πολιτική,οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας,εύχονται σε όλους ένα δημιουργικό,παραγαωγικό,εποικοδομητικό και κυρίως ευρωπαϊκό 1988.


ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: