View My Stats

Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2008

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 1996


ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19.1.1996


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Το 1996,χρονιά της μεγάλης διαπραγμάτευσης για το μέλλον της Ευρώπης,βρίσκει την Ελλάδα της μεταπολιτευτικής περιόδου να αντιμετωπίζει σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα,τον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό να είναι συχνά αναποτελεσματικός.Με μια δημόσια διοίκηση αθηνοκεντρική και όχι αποκεντρωμένη στην Περιφέρεια,που δεν είναι σε θέση να στηρίξει την ΄΄ευρωπαϊκή πορεία΄΄ της χώρας.
Η ιστορική μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,απαιτεί για την χώρα μας να ασχοληθεί σοβαρά με την Διακυβερνητική Διάσκεψη,προωθώντας την ισότιμη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή οικογένεια,σύγκλιση της οικονομίας,με ουσιαστική εξασφάλιση των απαραίτητων όρων ώστε να επηρεάζουμε τις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής.Πολιτικές πράξεις που όμως απαιτούν ισχυρή πολιτική βούληση.

ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------------------


ΗΡΑΚΛΕΙΟ 02.2.1996


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Από τους ΝΕΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ Ηρακλείου,εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:
Η προγραμματισμένη τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο,αμφισβήτησης των ελληνικών συνόρων που συνιστούν αμφισβήτηση των ίδιων των συνόρων της Ένωσης,απαιτεί από την Ελλάδα να θέσει το θέμα στα πλαίσια των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(Ευρωπαϊκή Επιτροπή,Συμβούλιο των Υπουργών,Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) αξιοποιώντας την ανοικτή υποστήριξη της Ιταλικής Προεδρίας,του Προέδρου SANTER και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,όπως αυτή εκφράστηκε από τις δυο μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες,τους Χριστιανοδημοκράτες και την Σοσιαλιστική.
Η Ιταλική Προεδρία και η Κοινοτική Τρόϊκα πρέπει να κινητοποιηθούν στα πλαίσια της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την αυστηρή τήρηση των κανόνων διεθνούς δικαίου,για να πάψει η Ένωση να σύρεται πίσω από ΄΄πρωτοβουλίες΄΄ πέραν του Ατλαντικού που συχνά δεν είναι και τόσο υπεύθυνες.


ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------------------


ΗΡΑΚΛΕΙΟ 07.2.1996


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Από το Περιφερειακό Τμήμα Ηρακλείου των ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:
Την ώρα που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες προκλήσεις,η εμφάνιση νέων εστιών κρίσεως απαιτεί την διαμόρφωση θεσμικών αλλαγών στον πυλώνα της ευρωπαϊκής ασφάλειας.
Ο διακυβερνητικός χαρακτήρας της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας δεν επέτρεψε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει αποτελεσματικά,τόσο κατά την κρίση του Περσικού Κόλπου,όσο και κατά την κρίση στην π. Γιουγκοσλαβία.
Η πρόσφατη κρίση στο Αιγαίο καθιστά επιτακτική την ανάγκη στο πλαίσιο της Διακυβερνητικής Διάσκεψης να υιοθετηθεί η διάταξη περί προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης,με αλλαγές στο θεσμικό σύστημα της ΚΕΠΠΑ(Κατάργηση του veto που τόσο συνέβαλλε στο να αποδυναμωθεί η φωνή της Ευρώπης).
Οι Φεντεραλιστές δεν απολογούνται για την όποια αδυναμία του κοινοτικού οικοδομήματος,καθώς από χρόνια τόνιζαν ότι αυτή η εξέλιξη οφείλεται στην απροθυμία των εθνικών κυβερνήσεων να παραχωρήσουν βασικές αρμοδιότητες σε υπερεθνικό επίπεδο.
Η ελληνική εξωτερική πολιτική πρέπει να πρωτοστατήσει για μια γνήσια Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας,ρίχνοντας περισσότερο βάρος στην Ευρωπαϊκή επιλογή.


ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------------------


ΗΡΑΚΛΕΙΟ 13.2.1996


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Τακτική Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Τμήματος των ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ θα πραγματοποιηθεί στις 17 και 18 Φεβρουαρίου 1996 στο Μέγαρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με την συμμετοχή των Περιφερειακών Τμημάτων ΑθηνώνΜακεδονίας,Ξάνθης,Ηρακλείου,Ρόδου,Φθιώτιδας,Ιωαννίνων,Καβάλας και Σάμου.
Τα θέματα ημερησίας διατάξεως που θα απασχολήσουν την Γ.Σ. είναι:
1)Απολογισμός πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ. Ν.Ε.Φ. Ελλάδος.
2)Απολογισμός δράσης Περιφερειακών Τμημάτων.
3)Απολογισμός Υπευθύνου Περιφερειακών Τμημάτων.
4)Σχέσεις με J.E.F. Eυρώπης,Ελληνική Κίνηση Ευρωπαίων Φεντεραλιστών,Ελληνική Επιτροπή Για Την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5)Προγραμματισμός δράσεων για το 1996.
6)Πολιτική συζήτηση με θέμα ΄΄29 Μαρτίου 1996:Στο δρόμο για μια Νέα Συνθήκη΄΄.
7)Διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ.,του Συμβουλίου Διαιτησίας,καθώς και Υπευθύνου Περιφερειακών Τμημάτων.
Το Περιφερειακό Τμήμα Ηρακλείου στα πλαίσια της Γ.Σ. Ν.Ε.Φ. Ελλάδος,θα καταθέσει 3 προτάσεις ψηφισμάτων που αφορούν την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας,την Οικονομική Νομισματική Ένωση και το Ενιαίο Νόμισμα,την Διακυβερνητική Διάσκεψη του 1996.


ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------------------


ΗΡΑΚΛΕΙΟ 29.2.1996


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ενισχυμένη θέση της Ελλάδος απέναντι στην Τουρκική προκλητικότητα,με την επίδειξη πλήρους αλληλεγγύης από την Commission και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών δεν μεταφράσθηκε σε έκδοση επίσημης δήλωσης του Συμβουλίου,εξαιτίας της άσκησης veto από την Βρετανική πλευρά.
Η εμπειρία αυτή ενισχύει την άποψη ότι η ύπαρξη ομοφωνίας στη λήψη των αποφάσεων και κυρίως αυτών που σχετίζονται με την εξωτερική και αμυντική πολιτική,επιδρά παραλυτικά στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα,στην αναγκαιότητα ενιαίας ευρωπαϊκής έκφρασης.
Η Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με προβλήματα στην πολιτική της ένωση,όποτε οι αποφάσεις λαμβάνονταν με ομοφωνία.
Στα πλαίσια της Διακυβερνητικής Διάσκεψης,στον θεσμικό τομέα,οι άτολμες εξωραϊστικές λύσεις στη βάση των εθνικών ανταγωνισμών,απαιτούν επέκταση του κανόνα ειδικής πλειοψηφίας στο Συμβούλιο Υπουργών,την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης,τη διεύρυνση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Μεταρρυθμίσεις που οι Φεντεραλιστές ζητάνε και συμβολίζουν τις βαθύτερες αλλαγές που είναι αναγκαίες.ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------------------


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5.3.1996Σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα των αγνοουμένων της Κυπριακής τραγωδίας,το Περιφερειακό Τμήμα Ηρακλείου των ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ,προχώρησε στην έκδοση πρότασης ψηφίσματος,με το οποίο ζητείται από τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα(Commission,Συμβούλιο Υπουργών,Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) να παρέμβουν ενεργά για την εξακρίβωση της τύχης των επι 22 χρόνια αγνοουμένων.
Το Δ.Σ. των Ν.Ε.Φ. Ηρακλείου,εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του,να διαβιβάσει το ψήφισμα του προς το Ελληνικό Τμήμα των ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ και την αποστολή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα θεσμοθετημένα όργανα της J.E.F. Eυρώπης.

ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Σχετικά με τους αγνοούμενους της Κυπριακής Τραγωδίας

Το Περιφερειακό Τμήμα Ηρακλείου των ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ,μετά την τελευταία εξέλιξη με την κυνική δήλωση του Ραούφ Ντενκτάς,

Α.Έχοντας υπόψη ότι 22 χρόνια μετά ην Τουρκική εισβολή στην Κύπρο,ανεξάρτητο κράτος-μέλος του Ο.Η.Ε. εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη 1.619 θυμάτων της Κυπριακής τραγωδίας.
Β.Έχοντας υπόψη τις έρευνες που πραγματοποίησε στην Κύπρο το ειδικό γραφείο του Αμερικανικού Κογκρέσσου,από τις οποίες διακριβώθηκε με συγκλονιστικά στοιχεία η δολοφονία πέντε αγνοουμένων Κυπριακής καταγωγής Αμερικανών υπηκόων.
Γ.Έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 1995,την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης ότι υπάρχει παραβίαση του άρθρου 5 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης,η οποία προβλέπει την παροχή αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την τύχη των αγνοουμένων της Κυπριακής τραγωδίας.

1.Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο Υπουργών να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την εξακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων της Κύπρου.
2.Καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενεργοποιήσει το ψήφισμα της 5ης Απριλίου 1995,απαιτώντας από την Τουρκική πλευρά τον στοιχειώδη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,να σταματήσει να προκαλεί με ιταμότητα την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια κοινή γνώμη.


ΗΡΑΚΛΕΙΟ 05.3.1996

-------------------------------------------------------------------------------------------------


ΗΡΑΚΛΕΙΟ 08.3.1996


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο φετινός εορτασμός της Ημέρας της Γυναίκας συμπίπτει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από ραγδαίες αλλαγές και μια πολυεπίπεδη κρίση της ευρωπαϊκής κοινωνίας.
Η ιστορική αυτή συγκυρία με σημείο αναφοράς την Διακυβερνητική Διάσκεψη του 1996,αποτελεί σημαντική ευκαιρία,οι γυναίκες,να ασκήσουν μεγαλύτερη επιρροή στα πολιτικά,οικονομικά και κοινωνικά δρώμενα της κοινωνίας μας.
Η προοπτική της Διακυβερνητικής Διάσκεψης του 1996,επιβάλλει στα θεσμικά όργανα της Ένωσης,στα κράτη-μέλη,να υιοθετήσουν την διεύρυνση της πολιτικής ίσων ευκαιριών,προωθώντας ην συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.Πολιτική απόφαση ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη των Πολιτών,για την ίδια την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με την ευκαιρία του εορτασμού της Ημέρας της Γυναίκας,ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. των Ν.Ε.Φ. Ηρακλείου,στα πλαίσια των πανευρωπαϊκών αποφάσεων για στενή συνεργασία των Φεντεραλιστικών οργανώσεων με τις γυναικείες μη κυβερνητικές οργανώσεις,απέστειλλαν σχετική επιστολή προς τα γυναικεία σωματεία που αναπτύσσουν αξιόλογη δραστηριότητα στην πόλη μας.


ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------------------


ΗΡΑΚΕΙΟ 08.4.1996


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Το Περιφερειακό Τμήμα Ηρακλείου των ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ,συμπληρώνει σήμερα τον πρώτο χρόνο από την ίδρυση του.Στον ένα αυτό χρόνο οι Ν.Ε.Φ. Ηρακλείου,κατάφεραν να παρέμβουν στην πολιτική και κοινωνική ζωή της πόλης,με σημείο αναφοράς ΠΑΝΤΑ την ευρωπαϊκή προοπτική και τα μηνύματα που αυτή εκπέμπει προς τους Πολίτες και ειδικά τους νέους.Οι Ν.Ε.Φ. Ηρακλείου,στον ένα αυτό χρόνο προχώρησαν σε σημαντικές πρωτοβουλίες (Διακήρυξη για την Ημέρα της Ευρώπης,Σύνοδος Κορυφής στη Μαγιόρκα,Βραβείο ΄΄Γυναίκες της Ευρώπης΄΄,προτάσεις ψηφισμάτων για την Διακυβερνητική Διάσκεψη του 1996,Ημέρα της Γυναίκας,πρόταση ψηφίσματος για τους αγνοούμενους της Κυπριακής τραγωδίας,το οποίο σαν ψήφισμα του Ελληνικού Τμήματος απεστάλλει προς όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).Παράλληλα,μέλη των Ν.Ε.Φ. Ηρακλείου συμμετέχουν σε όλα τα όργανα του Ελληνικού Τμήματος(Δ.Σ.,Επιτροπή Διαιτησίας κλπ).
Στη σημερινή περίοδο που η Ευρώπη καλείται να αναπροσαρμόσει τις πολιτικές της,οι Ν.Ε.Φ. Ηρακλείου,με τον πολλαπλασιασμό των μελών τους,έχουν σαν πρώτη προτεραιότητα να συμβάλλουν στην μείωση του ελλείμματος ενημέρωσης του Πολίτη σε σχέση με τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να καταθέσουν προτάσεις που θα καταδεικνύουν την αναγκαιότητα της Ομοσπονδιακής Ένωσης της Ευρώπης και το ρόλο που καλείται η Ελλάδα να παίξει μέσα σε αυτήν.
Ο Πρόεδρος και Δ.Σ. των ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ Ηρακλείου,αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν όσους με διάφορους τρόπους βοήθησαν τις δράσεις μας την προηγούμενη χρονιά,καθώς και το σύνολο των τοπικών ΜΜΕ για την πληρέστατη κάλυψη των δραστηριοτήτων μας.ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟY

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 24.4.1996


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Το Δ.Σ. του Περιφερειακού Τμήματος Ηρακλείου των ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ με την ευκαιρία συμπλήρωσης ενός χρόνου από την ίδρυση του,θα παραχωρήσει έκτακτη συνέντευξη τύπου την Παρασκευή 26/4/1996 και ώρα 11:30 στο ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ.
Στη συνέντευξη τύπου,εκτός από τα συμπεράσματα του ενός χρόνου λειτουργίας του τμήματος,θα παρουσιαστεί η πανευρωπαϊκή καμπάνια για την Διακυβερνητική Διάσκεψη του 1996,το πρόγραμμα δραστηριοτήτων για το 1996,καθώς και η πολιτική εκδήλωση που οργανώνεται στις 28/4/1996 στο Ηράκλειο,με θέμα την Διακυβερνητική Διάσκεψη και τον ρόλο του Ευρωπαίου Πολίτη.


ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------------------


ΗΡΑΚΛΕΙΟ 26.4.1996


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Με την ευκαιρία συμπλήρωσης ενός έτους από την ίδρυση του,το Περιφερειακό Τμήμα Ηρακλείου των ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ πραγματοποιεί το διήμερο 27 και 28 Απριλίου 1996 σειρά εκδηλώσεων οι οποίες τίθενται υπο την αιγίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
Το Σάββατο 27 Απριλίου 1996 και ώρα 21:00,το Δ.Σ. των Ν.Ε.Φ. Ηρακλείου παραθέτει δεξίωση προς τιμήν των αρχών της πόλης στο ξενοδοχείο ΄΄ΑΤΛΑΝΤΙΣ΄΄.
Την Κυριακή 28 Απριλίου 1996 και ώρα 11:00 στο ξενοδοχείο ΄΄ΑΤΛΑΝΤΙΣ΄΄,οι Ν.Ε.Φ. Ηρακλείου διοργανώνουν ημερίδα Ευρωπαϊκής προοπτικής με θέμα ΄΄Η Διακυβερνητική Διάσκεψη του 1996 και ο ρόλος του Ευρωπαίου Πολίτη΄΄ με ομιλητές τους κ.κ. Μιχάλη Παπαγιαννάκη/Ευρωβουλευτή ΣΥΝ/Πρόεδρο της Ελληνικής Επιτροπής Για Την Ευρωπαϊκή Ένωση,Νικήτα Κακλαμάνη/Ευρωβουλευτή ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ,Σταύρο Καμπέλη/Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης,Γιώργο Σενετάκη/τ. Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης και Μιχάλη Αγγελόπουλο/Νομικό Σύμβουλο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα/Πρόεδρο Ελληνικής Κίνησης Ευρωπαίων Φεντεραλιστών.Την συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος κ. Γιώργος Λαγουβάρδος.


ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------------------


ΗΡΑΚΛΕΙΟ 28.4.1996

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Με επιτυχία ολοκληρώθηκε αργά το μεσημέρι η διημερίδα με θέμα ΄΄Η Διακυβερνητική Διάσκεψη του 1996 και ο ρόλος του Ευρωπαίου Πολίτη΄΄ που οργάνωσαν οι ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με ομιλητές τους ευρωβουλευτές κ.κ. Μιχάλη Παπαγιαννάκη/ΣΥΝ,Νικήτα Κακλαμάνη/ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ,τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης κ. Σταύρο Καμπέλη,τον τ. Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης κ. Γιώργο Σενετάκη και τον Νομικό Σύμβουλο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα κ. Μιχάλη Αγγελόπουλο.
Στα συμπεράσματα της ημερίδας αναφέρεται ότι ΄΄η Ευρώπη των Πολιτών,αποτελεί εδω και χρόνια δηλωμένο πολιτικό στόχο των Φεντεραλιστών,για την οικοδόμηση μιας Ευρώπης όπου οι λαοί θα δρούν από κοινού για την προσαρμογή των κοινωνιών τους στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του κόσμου,διαφυλάσσοντας τις αξίες που αποτελούν την κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά΄΄.
΄΄Η Ευρώπη όμως χρειάζεται σήμερα ακόμη περισσότερο την υποστήριξη των Πολιτών της,προκειμένου να υπερπηδήσει τα εμπόδια κάθε νέου σταδίου προς την Πολιτική της Ένωση.Η Ευρώπη πρέπει να υπάρχει για τους Πολίτες της.Όσο περισσότερο οι Πολίτες αυτοί θα συμμετέχουν στην ενοποιητική διαδικασία,τόσο καλύτερα θα είναι ενημερωνένοι για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ιστορικής αλλαγής που θα οδηγήσουν την Ευρώπη στον 21ο αιώνα΄΄.


ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------------------


ΗΡΑΚΛΕΙΟ 08.5.1996


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Την 9η Μαίου εορτάζεται κάθε χρόνο η συνεργασία των λαών της Ευρώπης για την παγίωση της ασφάλειας,της ειρήνης,της συνεργασίας και της αλληλεγγύης,για την επίλυση κοινών προβλημάτων.Την ημέρα αυτή,τα κράτη-μέλη,τα θεσμικά όργανα της Ένωσης,οι Ευρωπαίοι Πολίτες,τιμάνε τους μεγάλους Ευρωπαίους οραματιστές ηγέτες που συνέβαλλαν στην ενοποίηση της Ευρώπης.
Με την ευκαιρία του εορτασμού της ΄΄Ημέρας της Ευρώπης΄΄,το Περιφερειακό Τμήμα Ηρακλείου των ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ,δίνει στη δημοσιότητα την Διακήρυξη ΄΄Για Μια Ευρώπη Κοντά Στους Πολίτες Της΄΄.


ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ


Η Ενωμένη Ευρώπη,χώρος ειρήνης,ασφάλειας και σταθερότητας για τους λαούς εκείνους που αποφάσισαν να δράσουν από κοινού για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων-όχι μόνο οικονομικών-βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με την μεγάλη ιστορική πρόκληση να προχωρήσει στην εμβάθυνση των δομών της,που θα καταστήσει τα θεσμικά της όργανα πιο αποτελεσματικά,κοντά στον Ευρωπαίο Πολίτη.
Σήμερα,το Όραμα της Ευρώπης παραμένει η Ένωση της.Η Διακυβερνητική Διάσκεψη του 1996 πρέπει να καταστεί θετική για την Ευρωπαϊκή Ιδέα,τα κράτη-μέλη και το κυριότερο για εμάς τους Ευρωπαίους Πολίτες,αποδυναμώνοντας τις φυγόκεντρες τάσεις που επιθυμούν την Ευρωπαϊκή Ένωση μια χαλαρή διακυβερνητική συνεργασία Εμπορικών Συναλλαγών.
Η Ευρώπη χρειάζεται ισχυρότερα δεσμά από αυτά που την ενώνουν σήμερα,χρειάζεται να προχωρήσει προς μια φεντεραλιστική κατεύθυνση,μεταρρυθμίζοντας τις πολιτικές της και τις διαδικασίες του τρόπου λήψης αποφάσεων,για να μπορέσει να ασκήσει σημαντική επιρροή τόσο στο εσωτερικό της,όσο και στις παγκόσμιες πολιτικές εξελίξεις.
Η πορεία προς την ΟΝΕ-καθώς η ανεργία εξακολουθεί να μαστίζει την Ευρώπη και να προκαλεί κοινωνικές αναταραχές-αποτελεί πολιτική επιλογή ζωτικής σημασίας για τον περιορισμό των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών-μελών και την ενδυνάμωση της περιφερειακής ανάπτυξης,με παράλληλη προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.Ο αγώνας κατά της ανεργίας και υπέρ των ίσων ευκαιριών οφείλει να αποτελέσει πρωταρχική φροντίδα για την Ένωση και τα κράτη-μέλη της.
Οι άτολμες εξωραϊστικές λύσεις στο θεσμικό οικοδόμημα της ΚΕΠΠΑ πρέπει να οδηγήσουν στην εφαρμογή μιας γνήσιας,συνεκτικής και αποτελεσματικής ΚΕΠΠΑ που θα προσδίδει στα εθνικά σύνορα κοινοτική διάσταση,αναδεικνύοντας την Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση σε βασικό αμυντικό θεσμό για την Ευρώπη.
Ζητάμε ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαίου Πολίτη,ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,ενδυνάμωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με πρόσθετες νομοθετικές εξουσίες,ζητάμε αύξηση του δημοκρατικού ελέγχου στο κοινοτικό επίπεδο για την μείωση του δημοκρατικού ελλείμματος.
Ζητάμε ένα Ομοσπονδιακό Σύνταγμα διαφάνειας και δημοκρατικότητας,απλό και προσιτό,κατανοητό από τον Πολίτη,που θα αυξήσει το δημοκρατικό περιεχόμενο των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και θα κατοχυρώσει τον ενεργό ρόλο των Πολιτών,την ευρωπαϊκή τους συνείδηση και ταυτότητα.
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να δώσουν το μήνυμα στους Πολίτες τους,ότι η Διακυβερνητική Διάσκεψη του 1996 δεν θα εκφυλισθεί σε μια αμυντική περιχαράκωση των εθνικών κυβερνήσεων,αλλά ότι οι αποφάσεις της θα πρέπει να δώσουν πολιτική,οικονομική και αμυντική ταυτότητα στην Ένωση.Διάσκεψη που πρέπει να έρθει κοντά στους Πολίτες της,γιατί μόνο αυτοί μπορούν να την νομιμοποιήσουν,διαφορετικά θα καταλήξει και πάλι σε μια εσωτερική διαδικασία ΄΄τεχνικών της εξουσίας΄΄,με επακόλουθο μια νέα κρίση αποδοχής της Νέας Συνθήκης.
Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρας,δεν απαιτεί απλά καλές προθέσεις,αλλά μια συνολική αλλαγή νοοτροπίας στο πολιτικό σύστημα και στην αντιπαραγωγική δημόσια διοίκηση.Η ανάπτυξη γνήσιου ευρωπαϊκού διαλόγου και η συναίνεση του συνόλου σχεδόν των πολιτικών κομμάτων-με σημείο αναφοράς την Ομοσπονδιακή επιλογή-την οποία περιβάλλει ένα μοναδικό consensus της ελληνικής κοινωνίας,αποτελούν συστατικά στοιχεία για την ενεργό ελληνική συμμετοχή στην μεγάλη διαπραγμάτευση.


Για την προώθηση και παγίωση της Ενωμένης Ευρώπης,για να μπορέσει να λειτουργήσει αποδοτικά,για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις απειλές του 21ου αιώνα,χρειάζονται πολιτικές επιλογές που θα δημιουργήσουν μια μεγάλη κοινότητα ελευθερίας,αλληλεγγύης,ευημερίας και σταθερότητας.


ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------------------


ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10.5.1996


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Ελληνικού Τμήματος των ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ ΄΄Εβδομάδα της Ευρώπης΄΄ και με την ευκαιρία του φετινού εορτασμού της ΄΄Ημέρας της Ευρώπης΄΄,απο τους ΝΕΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ Ηρακλείου θα λειτουργήσει ειδικό περίπτερο την Κυριακή 12 Μαίου 1996 και από ώρα 11:00-13:30 στην Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου(Λιοντάρια).
Από το περίπτερο τα μέλη των ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των Πολιτών του Ηρακλείου για το Κοινό Ευρωπαϊκό Μέλλον,θα μοιράζουν ειδικό ενημερωτικό υλικό,εφημερίδες της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα,αυτοκόλλητα,σηματάκια κλπ.


ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------------------


ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20.6.1996


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η Σύνοδος Κορυφής της Φλωρεντίας που επισφραγίζει την εξάμηνη Ιταλική Προεδρία,συμπίπτει με μια περίοδο αβεβαιότητας,κρίσιμη για την μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Η διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής,τα υψηλά ποσοστά ανεργίας,φαινόμενα εθνικισμού και έντονου αντιευρωπαϊσμού,αντιλήψεις περί Ευρώπης πολλών ταχυτήτων,οδηγούν σε σύγχυση γύρω από το πολιτικό μέλλον της Ένωσης και απογοητεύουν τους Πολίτες.
Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων πρέπει να στείλουν από την Φλωρεντία ένα μήνυμα αποφασιστικότητας,ότι η Διακυβερνητική Διάσκεψη δεν θα εκφυλισθεί σε μια αμυντική περιχαράκωση των εθνικών κυβερνήσεων,αλλά ότι οι αποφάσεις της θα πρέπει να δώσουν πολιτική,οικονομική και αμυντική ταυτότητα στην Ένωση.Αποφάσεις αναγκαίες για την ισχυροποίηση των θεσμών της Ένωσης,για να προχωρήσει η Ευρώπη προς την Ομοσπονδιακή κατεύθυνση και να μην οδηγηθεί η Νέα Συνθήκη σε μια εσωτερική διαδικασία ΄΄τεχνικών της εξουσίας΄΄ με επακόλουθο μια νέα κρίση πολιτικού προσανατολισμού.
Από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Φλωρεντίας,οι Ευρωπαίοι Πολίτες περιμένουν την ύπαρξη πολιτικής βούλησης-μακρυά από εθνικούς εγωϊσμούς-που είναι αναγκαία για την έκταση,την εμβέλεια και την κατεύθυνση των αλλαγών που απαιτούνται για την δημιουργία μιας Ένωσης ικανής να ανταποκριθεί στις εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις,ικανής να επιβληθεί στα ίδια της τα σύνορα.


ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------------------


ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1.7.1996


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Σε μια περίοδο που κρίσιμα προβλήματα αποτελούν φραγμό στην πορεία της χώρας προς την Ενωμένη Ευρώπη,η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας έχει ανάγκη από υπεύθυνες,αξιόπιστες και αποφασιστικές λύσεις για την εφαρμογή των μέτρων εκείνων που θα οδηγήσουν σε ουσιαστική εξυγίανση την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία στον εκσυγχρονισμό.Δρόμος ιδιαίτερα δύσκολος που προϋποθέτει ισχυρή πολιτική βούληση,σαφείς προτεραιότητες,ξεκάθαρη στρατηγική αλλά και εκσυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος,που ακόμη και σήμερα συχνά δεν είναι σε θέση να προτείνει ουσιαστικές,ριζικές και σύγχρονες λύσεις.
Ο εκσυγχρονισμός των δομών της εθνικής οικονομίας,η αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης,η ουσιαστική αποκέντρωση στην Περιφέρεια,η ανάπτυξη γνήσιου ευρωπαϊκού πολιτικού λόγου,δεν αποτελούν απλά στόχους που επιβάλλονται από το Maastricht,αλλά είναι υπαρκτές και επείγουσες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.


ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------------------


ΗΡΑΚΛΕΙΟ 15.7.1996


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η σημερινή απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,έμπρακτη απόδειξη κοινοτικής αλληλεγγύης προς την Ελλάδα,που οδήγησε στην άρση του ελληνικού ΄΄βέτο΄΄ για τον κανονισμό του ευρωμεσογειακού προγράμματος MEDA,αποτελεί ουσιαστική προειδοποίηση προς την Τουρκική πλευρά να σταματήσει τις προκλητικές ενέργειες εις βάρος κράτους-μέλους της Ε.Ε. και κατ’επέκτασιν της ίδιας της Ένωσης,να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο και τους κανόνες που απορρέουν από αυτό.
Η δήλωση των ΄΄15΄΄ που στηρίζει πολιτικά τις πάγιες ελληνικές θέσεις,καθιστά πλέον επιτακτική την ανάγκη για το σύνολο των χωρών της Ε.Ε. και κυρίως για χώρες όπως η Ελλάδα,οι εθνικές κυβερνήσεις να προχωρήσουν στην ενίσχυση των θεσμών του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και την ανάπτυξη ολοκληρωμένης κοινής εξωτερικής πολιτικής και κοινής άμυνας.Πάνω σε αυτή την προοπτική που χρόνια τώρα προωθούν οι Φεντεραλιστές,στα πλαίσια της Διακυβερνητικής Διάσκεψης,η ελληνική πλευρά πρέπει να συμβάλλει στην θεσμική και πολιτική εμβάθυνση της Ένωσης,στην ολοκλήρωση του ομοσπονδιακού χαρακτήρα της.


ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------------------


ΗΡΑΚΛΕΙΟ 12.8.1996


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Τα χθεσινά αιματηρά επεισόδια στην Κύπρο-την ευθύνη των οποίων φέρουν η κυβέρνηση της Άγκυρας και το καθεστώς Ντενκτάς-και τα οποία κατέληξαν στο θάνατο ενός νεαρού Κύπριου,θρυμματίζουν το δήθεν ΄΄ευρωπαϊκό΄΄ προσωπείο της Τουρκίας και αποδεικνύουν για πολλοστή φορά ότι η Τουρκία δεν αποτελεί παρά ένα νόθο δημοκρατικό καθεστώς που συνεχίζει επι 22 χρόνια την κατοχή ενός ανεξάρτητου κράτους-μέλους του ΟΗΕ,περιφρονώντας την Διεθνή Κοινότητα.
Οι συνεχείς αυθαιρεσίες της Άγκυρας στους τομείς του εκδημοκρατισμού,των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της καταπάτησης κάθε έννοιας ηθικής και διεθνούς δικαίου δεν μπορούν να αποτελούν συνέχιση της ανοχής ή και συγκάλυψης της τουρκικής πραγματικότητας από τις Η.Π.Α.,τον Ο.Η.Ε. και ορισμένες εθνικές κυβερνήσεις της Ε.Ε.
Η ευρωπαϊκή και η διεθνής κοινή γνώμη που έχει προ πολλού εξεγερθεί εναντίον του τουρκικού καθεστώτος συνιστά τον βασικό παράγοντα για την αλλαγή στάσης απέναντι του.


ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------------------


ΗΡΑΚΛΕΙΟ 13.8.1996


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Συνεχίζεται η ανάληψη πρωτοβουλιών από τους ΝΕΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ Ηρακλείου για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας και του καθεστώτος Ντενκτάς στην Κύπρο,που κατέληξαν στην εν ψυχρώ δολοφονία του νεαρού Κύπριου Τάσου Ισαάκ.
Σήμερα,ο Πρόεδρος του ΔΣ των Ν.Ε.Φ. Ηρακλείου και με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου των Ν.Ε.Φ. Ελλάδος ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Γραμματεία της Οργάνωσης στις Βρυξέλλες για τις εξελίξεις.
Τις επόμενες μέρες,εκ μέρους των ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ,θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη κινητικότητα στο θέμα,σε συντονισμό με τους Ν.Ε.Φ. Κύπρου,με παρεμβάσεις σε όλα τα διεθνή forum(Συμβούλιο της Ευρώπης,Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,ενημέρωση όλων των Φεντεραλιστικών οργανώσεων στην Ευρώπη κλπ).


ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------------------


ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.8.1996


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η νέα εν ψυχρώ δολοφονία νεαρού Κύπριου από τις Τουρκικές δυνάμεις κατοχής,κάνει επιτακτική την ανάγκη για την ανάληψη διεθνούς ουσιαστικής πρωτοβουλίας για το Κυπριακό.Οι θύτες δεν μπορούν πλέον να εξισώνονται με τα θύματα.Η Ευρωπαϊκή Ένωση,οι αποφάσεις της οποίας δείχνουν να μην έχουν καμία αξία για το πολιτικο-στρατιωτικό κατεστημένο της Άγκυρας,οφείλει να αναπτύξει δικές της πρωτοβουλίες και να υποχρεώσει την Άγκυρα να συμμορφωθεί με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της Τελωνειακής Ένωσης αλλά και των λοιπών κοινοτικών χρηματοδοτήσεων.
Οι ευθύνες της διεθνούς κοινότητας για την συνέχιση των επι 22 χρόνια τετελεσμένων στην Κύπρο,δεν μπορούν πλέον να εξαγνίζονται με την πολιτική ΄΄ίσων αποστάσεων΄΄,με την απάθεια του ΟΗΕ.Η διεθνής ΄΄ουδετερότητα΄΄ και η έλλειψη μηχανισμού για μια ισχυρή ευρωπαϊκή παρέμβαση,απαιτεί στα πλαίσια της Διακυβερνητικής από τις εθνικές κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε μια γνήσια Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας.
Για την ελληνική πλευρά,η κλιμάκωση της αδιαλλαξίας της Άγκυρας και των ενεργουμένων της στα κατεχόμενα απαιτεί την διαμόρφωση μιας δυναμικής στρατηγικής,την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής προοπτικής,την δημιουργίας μιας ισχυρής Ελλάδας.Πολιτική που τώρα που όλα τα εθνικά θέματα είναι ανοικτά,προϋποθέτει ευρύτερη συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων.


ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------------------


ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27.8.1996


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Από το Γραφείο Τύπου των ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ Ηρακλείου,δίδεται στη δημοσιότητα η ανοικτή επιστολή προς τους πολιτικούς και τους Πολίτες του Νομού Ηρακλείου,του Προέδρου του ΔΣ των Ν.Ε.Φ. Ηρακλείου για την ανάγκη ύπαρξης πολιτικού διαλόγου για την Ευρώπη και για την θέση της χώρας σε αυτήν.
Οι ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ Ηρακλείου θέλοντας να θέσουν στο τραπέζι των εκλογικών συζητήσεων το μέλλον της Ευρώπης και την πορεία της χώρας σε αυτή,θέλοντας να συνοδευθεί η προεκλογική περίοδος από μια άξια λόγου ΄΄ευρωπαϊκή συζήτηση΄΄ απηύθυναν επιστολές προς φορείς του Ηρακλείου(Εμπορικό Επιμελητήριο,ΤΕΕ/ΤΑΚ,Σύνδεσμο Ξενοδόχων Ηρακλείου,Εμπορικό Σύλλογο) για την διοργάνωση από κοινού εκδηλώσεων(pannel) ανοικτών προς τους Πολίτες,για να συζητηθούν με τους πολιτικούς πτυχές σοβαρών οικονομικών,εθνικών και κοινωνικών θεμάτων.


ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΖΕΡΒΑΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

Σήμερα,15 χρόνια μετά την ένταξη της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες,έχουμε επιτέλους κατακτήσει κάτι πολύτιμο:την συναίνεση των πολιτικών δυνάμεων σχεδόν στο σύνολο τους,αλλά και της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού για την χρησιμότητα της ένταξη μας και τα πλεονεκτήματα που αυτή προσφέρει.
Οι Πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,χωρίς να το καταλαβαίνουμε πολλές φορές,συμμετέχουμε όλοι σο κτίσιμο της Νέας Ευρώπης.Παράλληλα,έχουμε το δικαίωμα και την υποχρέωση να υπερασπιζόμαστε το κοινοτικό κεκτημένο.
Σήμερα,στην τεράστια πλειοψηφία τους οι Ευρωπαίοι Πολίτες αγνοούν τα δικαιώματα που έχουν σαν Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Ο μέσος Πολίτης έχει κάποια συγκεχυμένη άποψη για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.Εν μέρει αυτή η άγνοια οφείλεται στον όγκο και στην περιπλοκότητα του κοινοτικού δικαίου.Η αποκρυπτογράφηση αυτή των κοινοτικών διαδικασιών έπρεπε να γίνεται εν μέρει από τον θεματοφύλακα των Συνθηκών,την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Κυρίως όμως η πληροφόρηση αυτή του κοινού έπρεπε να γίνεται από τις εθνικές κυβερνήσεις.Τις εθνικές κυβερνήσεις,που όταν εκσυγχρονίζουν τις απαρχαιωμένες διοικητικές πρακτικές τους,σπάνια μπαίνουν στον κόπο,εφόσον δεν έχουν κανένα εκλογικό όφελος,να εξηγήσουν στους Πολίτες,ότι,μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τις οδηγίες και τους κανονισμούς της Κοινότητας.Είναι οι ίδιες κυβερνήσεις,που εαν κάνουν το λάθος,όπως απέδειξαν τα παραδείγματα της Γαλλίας και της Δανίας,να θέσουν σε δημοψήφισμα περίπλοκα νομικά κείμενα όπως η Συνθήκη του Maastricht,τότε διαπιστώνουν με σύγχυση,ότι το κοινό αδυνατεί να καταλάβει τι γίνεται,πέφτει εύκολα θύμα των ευρωσκεπτικιστών δημαγωγών και κινδυνεύει να ψηφίσει άλλα αντί άλλων.
Στις 22.9.1996 θα βρεθούμε για μια ακόμη φορά μπροστά στις κάλπες.Όμως,για άλλη μια φορά,η προεκλογική περίοδος δεν είμαστε σίγουροι ότι θα συνοδευθεί από μια άξια λόγου ΄΄ευρωπαϊκή συζήτηση΄΄.Ο διάλογος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την θέση της χώρας σε αυτήν,πρέπει να κυριαρχήσει στην προεκλογική περίοδο.Γιατί,το υπ’αριθμόν ένα εθνικό θέμα είναι η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας.Το ευρωπαϊκό μας μέλλον είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με όλες τις πτυχές των εθνικών,οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων.
Οι φετινές εκλογές είναι η μεγάλη ευκαιρία για τους πολιτικούς μας να αναλάβουν και ίσως να καλύψουν τη δική τους ευθύνη για το ΄΄έλλειμμα ενημέρωσης΄΄,ανοίγοντας ένα γνήσιο διάλογο με τους Πολίτες για την Ευρώπη.Δεν μπορούν τα ευρωπαϊκό θέματα να μην αγγίξουν τους Πολιτικούς μας.Δεν μπορούν να αφήσουν τους Πολίτες αδιάφορους.
Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ιδέας δεν μπορεί και δεν πρέπει να εξαντλείται ούτε στη δημοσιονομική απορρόφηση πόρων-που και αυτή συχνά δεν είναι αποτελεσματική-ούτε σε αμυντικές θέσεις περιθωριοποίησης ΄΄Οι Ευρωπαίοι και Εμείς΄΄.Τα πολιτικά κόμματα και οι πολιτικοί πρέπει να ξεκαθαρίσουν τις θέσεις τους ως προς τα μεγάλα θέματα του κοινοτικού μέλλοντος:το ενιαίο νόμισμα,την οικονομική σύγκλιση,την Κοινή Εξωτερική Πολιτική,την προστασία του περιβάλλοντος,τα δικαιώματα των εργαζομένων,την προστασία των καταναλωτών.
Και οι Πολίτες σε αυτή την διαδικασία δεν πρέπει να παραμένουν αμέτοχοι.Εαν οι Πολίτες κρίνουν ότι οι μεγάλες επιλογές του αύριο δεν βρίσκονται μεταξύ των στενών περιθωρίων στα οποία αναγκαστικά κινούνται σήμερα οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών,αλλά μεταξύ της προώθησης και της απώθησης του Ευρωπαϊκού Οράματος,τότε και μόνο τότε,θα αναγκαστούν κόμματα και πολιτικοί,να διευκρινίσουν τις θέσεις τους ως προς την οικοδόμηση της Νέας Ευρώπης.Στο χέρι των Πολιτών είναι να ενισχύσουν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα ψηφίζοντας κόμματα και πολιτικούς που έχουν όχι μόνο σαφείς θέσεις ως προς την Ε.Ε. αλλά και το κυριότερο έχουν θέσεις που συμφωνούν με τις δικές τους.


Οι Έλληνες Πολιτικοί,εάν θέλουν την Ευρώπη των Πολιτών,μια Ευρώπη με ισχυρές περιφερειακές δομές,τότε πρέπει να πλειοδοτήσουν για περισσότερη,πιο δυνατή,πιο συνεκτική,πιο Ομοσπονδιακή Ευρώπη.Μια Ευρώπη αλληλέγγυα προς τα κράτη-μέλη της,ικανή να προωθήσει την οικονομική και την κοινωνική συνοχή.
Εμείς,οι Ευρωπαίοι Πολίτες του Ηρακλείου,περιμένουμε από αυτούς που θα μας εκπροσωπήσουν στη νέα Βουλή,να μας πούν τι θα κάνουν για να δώσουν το περιεχόμενο που πρέπει στην σχέση της χώρας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Πεδίο που δεν αφορά ούτε πολιτικά θαύματα,ούτε πεδία δημαγωγίας.Απο αυτό άλλωστε θα κριθούν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27.8.1996


-------------------------------------------------------------------------------------------------ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9.12.1996


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Πραγματοποιήθηκαν χθές στο ξενοδοχείο ΄΄ΑΤΛΑΝΤΙΣ΄΄ οι εργασίες της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. του Περιφερειακού Τμήματος Ηρακλείου των ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ.
Στα πλαίσια των εργασιών της ΓΣ πραγματοποιήθηκαν και οι εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Για το ΔΣ εξελέγησαν ως τακτικά μέλη:
1)Γιώργος Ζερβάκης,2)Χαλκιαδάκη Δήμητρα,3)Καρτσάκη Στέλλα,4)Μπαντουβά Δέσποινα,5)Βερδιάκης Ανδρέας.Ως αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν η κ. Ρεπανάκη Δέσποινα και η κ. Γιαννακάκη Κατερίνα.
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι:
1)Μιχάλης Τσιχλάκης,2)Θεοδώρου Εύα,3)Καρτσάκη Ελεονόρα και ως αναπληρωματικό μέλος η κ. Καρέλη Ελένη.
Τα εκλεγμένα τακτικά μέλη του ΔΣ θα συνεδριάσουν μέσα στις προσεχείς μέρες για την συγκρότηση σε σώμα.Παράλληλα θα γίνει και η εκλογή του Προέδρου και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα σχετικά με τον ρόλο των Ευρωπαίων Πολιτών,την διαφάνεια και την πολιτική πληροφόρησης.ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥΨ Η Φ Ι Σ Μ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 8.12.1996


Σήμερα,που βρίσκεται εν εξελίξει η προσαρμογή της Συνθήκης του Maastricht,με τελικό στόχο την εγκαθίδρυση μιας νέας υπερεθνικής ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής,την δημιουργία μιας μεγάλης κοινότητας ελευθερίας,ευημερίας και σταθερότητας,είναι αναγκαίο να κατοχυρωθεί περισσότερο ο ρόλος των Ευρωπαίων Πολιτών.
Σήμερα,στην μεγάλη τους πλειοψηφία,οι Ευρωπαίοι Πολίτες αγνοούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν σαν Πολίτες της Ενωμένης Ευρώπης.Παράλληλα,έχουν κάποια συγκεχυμένη άποψη για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα που εν μέρει οφείλεται στην πολυπλοκότητα του κοινοτικού δικαίου αλλά και στην απροθυμία των πολιτικών να αναλάβουν ενεργό ρόλο για την πληροφόρηση του Πολίτη.
Η Νέα Συνθήκη δεν μπορεί να είναι μακρυά από τους προβληματισμούς των Ευρωπαίων Πολιτών,καταλήγοντας σε μια εσωτερική διαδικασία ΄΄τεχνικών της εξουσίας΄΄,οδηγώντας σε νέα κρίση τα όποια αποτελέσματα της.Η προσπάθεια μείωσης του δημοκρατικού ελλείμματος δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται με εξαμβλωματικές λύσεις,με περίπλοκες διαδικασίες συναπόφασης που διευρύνουν το χάσμα μεταξύ Πολιτών και ευρωπαϊκών θεσμών.
Η διαφάνεια κρίνεται ως ουσιαστικός παράγοντας προσέγγισης του Πολίτη,στοιχείο ουσιαστικής σημασίας για κάθε δημοκρατία.Η μεγαλύτερη διαφάνεια και η κατοχύρωση του δικαιώματος των Πολιτών να έχουν πρόσβαση στα επίσημα κοινοτικά έγγραφα θα συμβάλλει στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης των Πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην εδραίωση του συναισθήματος των Πολιτών ότι συμπράττουν στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση.Η ουσιαστικοποίηση του περιεχομένου της ευρωπαϊκής ιθαγένειας πρέπει να οδηγήσει τα κράτη-μέλη και τα θεσμικά όργανα να συμπεριλάβουν στη Νέα Συνθήκη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα πρέπει να αποκτήσουν μέσω της αναθεωρημένης Συνθήκης την κατάλληλη νομική βάση προκειμένουν να επιτελέσουν το ρόλο που τους αναγνωρίζει το άρθρο 138Α της Συνθήκης του Maastricht,δηλαδή να συμβάλλουν στη δημιουργία ευρωπαϊκήςς συνείδησης και στην έκφραση της πολιτικής βούλησης των Πολιτών της Ένωσης.
Σήμερα που η Ευρώπη χρειάζεται την υποστήριξη των Πολιτών της για να προχωρήσει προς την Ομοσπονδιακή της μορφή,η ανάπτυξη της πολιτικής ενημέρωσης και πληροφόρησης είναι αναγκαία όσο ποτέ.Οι ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ Ηρακλείου,έχοντας σαν πρώτο άξονα της πολιτικής τους την ενεργοποίηση των Πολιτών,θα εντείνουν την προσπάθεια πληροφόρησης,βοηθώντας τις Αντιπροσωπείες των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων στην Ελλάδα στα πλαίσια της πανευρωπαϊκής καμπάνιας ΄΄ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ΄΄.


Δεν υπάρχουν σχόλια: