View My Stats

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2008

ΑΡΘΡΟ ΄΄ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΄΄

Η ελληνική πολιτική και η κύρωση της Νέας Συνθήκης
Του Γιώργου Ζερβάκη *


Η Συνθήκη της Λισσαβώνας , παρά το ότι δεν αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες για την πολιτική ενοποίηση , εντούτοις αποτελεί βήμα για την διαμόρφωση ενός πλαισίου σε μεσοπρόθεσμη βάση που θα συνδράμει την διαδικασία λήψης κοινών ευρωπαϊκών αποφάσεων.Κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι χωρίς την ύπαρξη των απαραίτητων μηχανισμών για την χάραξη και την παραγωγή κοινών πολιτικών αποφάσεων , η προοπτική μιας πραγματικά και ουσιαστικά ενωμένης Ευρώπης θα αποδυναμώνεται.Η Νέα Συνθήκη λοιπόν μπορεί να συνδράμει αποφασιστικά όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να αποτελέσουν το πρόπλασμα της πολιτικής Ευρώπης.

Την προηγούμενη εβδομάδα , το γαλλικό Κοινοβούλιο , προχώρησε στην επικύρωση της συνθήκης της Λισαβώνας.Μέχρι τώρα , πλήν της Γαλλίας, η Σλοβενία , η Ουγγαρία , η Μάλτα , η Ρουμανία και η Σλοβακία έχουν προχωρήσει μέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας στην επικύρωση της Συνθήκης.Ο στόχος του κοινοτικού χρονοδιαγράμματος είναι να έχουν επικυρώσει και τα 27 κράτη - μέλη ως το τέλος του 2008 την Συνθήκη , ώστε αυτή να μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή απο την 1.1.2009.

Το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι αντιμετωπίζεται στην Ελλάδα επιφανειακά.Ακόμα και στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού συστήματος , του πολιτικού διαλόγου , η συζήτηση για την Ευρώπη είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη.Και όταν αυτή διεξάγεται , στις περισσότερες των περιπτώσεων γίνεται με ένα μίζερο οικονομικίστικο τρόπο που εμφανίζει τις Βρυξέλλες ως ένα σύστημα παροχής πόρων.
Αυτή η αντίληψη δεν μπορεί πλέον να επικρατεί σε μια χώρα που είναι απο τις παλαιότερες μέσα στο κοινοτικό σύστημα.Η αντίληψη αυτή ‘’ πέρασε ‘’ γιατί δεν υπάρξαν πολιτικές αντιστάσεις , στο όνομα του εύκολου λαϊκισμού κτίστηκαν μύθοι , ότι κάθετι δυσάρεστο που συμβαίνει πηγάζει απο την Ε.Ε. , ενω τα καλά προκύπτουν απο τους πολιτικούς που τα εξεσφάλισαν στην Ευρώπη.

Με σημείο αναφοράς τη νέα Συνθήκη , την κύρωση της απο το Ελληνικό Κοινοβούλιο , η συζήτηση , ο δημόσιος διάλογος για την Ευρώπη οφείλει να έχει ποιότητα με τελικό στόχο την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη που επιφέρει η προοπτική μιας πολιτικά ενωμένης Ευρώπης.

Ο διάλογος αυτός , που μπορεί να επαναφέρει την πραγματική πολιτική στο επίκεντρο απο τα όσα αρνητικά θέλουν να την έχουν καθηλωμένη στο τέλμα και την αδράνεια , απαιτεί απο τις πολιτικές ηγεσίες , τις τοπικές και περιφερειακές αρχές , να τοποθετηθούν με ξεκάθαρο στίγμα επι των μεγάλων ζητημάτων της ευρωπαϊκής ενοποίησης , ζητήματα που απαιτούν υπερεθνικές λύσεις.Ο διάλογος για μια δημοκρατική και αλληλέγγυα Ευρώπη , εκφράζει την αναγκαιότητα μεγάλων συγκλίσεων και συναινέσεων , πέρα και πάνω απο μικροκομματικές στενές εθνικές σκοπιμότητες.


Η πολιτική παρέμβαση που θα αναπτύξουμε σαν Φεντεραλιστές σχετικά με την κύρωση της νέας μεταρρυθμιστικής Συνθήκης της Λισαβώνας απο το Ελληνικό Κοινοβούλιο , οριοθετεί επιτακτικά όσο ποτέ το αίτημα η Κοινοτική Ευρώπη να αποκτήσει περαιτέρω πολιτική βούληση για να ενισχύσει τον οικοδομούμενο σταδιακά ομοσπονδιακό χαρακτήρα της , να εξασφαλίσει την δημοκρατική συγκατάθεση των Πολιτών της , να επιτύχει περαιτέρω διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων , να επαναφέρει μέσα απο πιο ώριμες συνθήκες το αίτημα για ένα Ευρωπαϊκό Σύνταγμα.

Η σύνθεση πολιτικών δυνάμεων σε όλη την Ευρώπη υπέρ της δημοκρατικής φεντεραλιστικής πρότασης για ένα Ευρωπαϊκό Σύνταγμα απο τους Πολίτες για τους Πολίτες , εντείνει την προσπάθεια πίεσης των φεντεραλιστών προς την ευρωπαϊκή πολιτική εξουσία για να γίνουν περισσότερο ενεργητικοί και αποτελεσματικοί οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές , αποτελώντας τη μοναδική μη Κυβερνητική Ευρωπαϊκή Οργάνωση που δραστηριοποιείται στην Κρήτη , δεν ζητούν απλά , Α Π Α Ι Τ Ο Υ Ν απο τους εκλεγμένους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των 4 νομών της Κρήτης να λάβουν ξεκάθαρη θέση υπέρ της Νέας Συνθήκης όταν αυτή θα έρθει προς κύρωση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο , να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση , να σταθούν αρωγοί της απαίτησης για μια ουσιαστική δημόσια συζήτηση με την ενεργό παρουσία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Κοινοτικών Υποθέσεων , με τρόπο που να μειώνει το δημοκρατικό έλλειμμα και να ενισχύει τις υπερεθνικές πολιτικές.
Η ενίσχυση του ομοσπονδιακού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί παρά να συνεχίσει να αποτελεί ουσιαστική ελληνική θέση.

Στρατηγική πολιτική επιλογή των Ευρωπαίων Φεντεραλιστών Κρήτης αποτελεί μέσα απο ένα συνεχή πολιτικό διάλογο με τους πολιτικούς ολόκληρου του πολιτικού φάσματος , με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές , με συνεχείς δημόσιες παρεμβάσεις , να υπάρξει μια σοβαρή δημόσια συζήτηση για το ευρωπαϊκό μέλλον.

Γιατί σε τελική ανάλυση , οι δυνατότητες επίλυσης των προβλημάτων της χώρας μπορούν να γίνουν μέσα απο τις ευρωπαϊκές δομές και τους κοινοτικούς θεσμούς.Όσοι αρέσκονται να εμφανίζουν μια πολιτική agenda εκτός των κοινοτικών πολιτικών , καλό θα ήταν να σκεφθούν αν θα μπορούσε να υπάρξει κατά τα τελευταία χρόνια η ένταξη της Ελλάδας στα διεθνή ενεργειακά δίκτυα των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, εάν η Ελλάδα δεν ανήκε στην μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια , στο μεγάλο θεσμικό οικοδόμημα που έκτισαν οραματιστές Ευρωπαίοι πολιτικοί.

* Ο κ. Γιώργος Ζερβάκης είναι ιδρυτής και πρώην Πρόεδρος των Νέων Ευρωπαίων Φεντεραλιστών Κρήτης .
Το άρθρο έχει γραφεί αποκλειστικά για την εφημερίδα ΄΄ ΠΑΤΡΙΣ ΄΄.

Δεν υπάρχουν σχόλια: