View My Stats

Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2008

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ [ 8.4.1995 ]Οι ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ του Περιφερειακού Τμήματος Ηρακλείου λαμβάνοντας υπ’όψιν

- Την εξελισσόμενη ενοποιητική διαδικασία.

- Τις σημερινές διεθνείς συγκυρίες ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο.

- Τον επιβεβλημένο ιστορικό ρόλο της Ευρώπης στις παγκόσμιες υποθέσεις.

- Τη θετική στάση του συνόλου σχεδόν των πολιτικών δυνάμεων και φορέων της δημόσιας ζωής της χώρας μας σε ότι αφορά τη ΄΄Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση΄΄.

- Την ανάγκη πληρέστερης ενημέρωσης του Λαού εν’όψει και της Διακυβερνητικής Διάσκεψης του 1996


Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ο Υ Μ Ε

Την ακόλουθη ιδρυτική διακήρυξη


Η Ευρωπαϊκή κοινωνία διανύει μια μεταβατική περίοδο που χαρακτηρίζεται από ραγδαίες αλλαγές.Η επιτάχυνση της Ιστορίας που προκλήθηκε από τις ιστορικές εξελίξεις στην Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη,επηρεάζει όχι μόνο τις γεωπολιτικές ισορροπίες,αλλά επιφέρει επίσης ριζικές αλλαγές στις ιδεολογικές αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις.
Στο κατώφλι του 21ου αιώνα η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες προκλήσεις και με σοβαρά κοινωνικά θέματα:αύξηση της ανεργίας,ιδίως των νέων,αύξηση των αστέγων,αύξηση της εγκληματικότητας,των ναρκωτικών,της μετανάστευσης,της οικολογικής καταστροφής,φαινόμενα εθνικισμού,ξενοφοβίας και ρατσισμού.Με το τέλος του διπολισμού προστίθενται και τα θέματα ασφάλειας.
Μπροστά στις προκλήσεις της 3ης χιλιετίας που ανατέλλει,η ιδιαίτερη πατρίδα μας,η ΕΛΛΑΔΑ βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίσιμα προβλήματα.

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπήρξε το πιο επιτυχημένο εγχείρημα μιας εθελούσιας πορείας διαφορετικών κρατών και εθνών προς την πολιτική και οικονομική τους ενοποίηση.Η Κοινότητα απετέλεσε και αποτελεί πόλο έλξης για όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην οικοδόμηση μιας πορείας πάνω στις βασικές αρχές της οικονομίας της αγοράς,της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου,των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Οι μέθοδοι που ακολούθησαν μέχρι σήμερα οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές στην αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η ανεργία,η οικονομική αστάθεια,η προστασία του περιβάλλοντος,οι περιφερειακές ανισότητες,η κοινωνική πρόνοια.Βρισκόμαστε σε μια περίοδο πολυεπίπεδης κρίσης της ευρωπαϊκής κοινωνίας-μέρος της οποίας αποτελεί η ελληνική πραγματικότητα.Σε μια περίοδο που η Ευρώπη είναι αναγκασμένη από την Ιστορία να σχεδιάσει τη νέα θεσμική δομή της με σαφή προσανατολισμό προς την κατεύθυνση της εμβάθυνσης και της φεντεραλιστικής προοπτικής.

Οι ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ,οργάνωση νέων ανθρώπων,πιστεύουμε ότι ο μόνος δρόμος προς την δημοκρατία και την ανάπτυξη,περνάει υποχρεωτικά και μόνο από μια Ενωμένη Ομόσπονδη Ευρώπη.
Στηρίζουμε την αρχή της επικουρικότητας,της αυτονομίας,της συμμετοχής,τη δημιουργία μιας ομοσπονδιακής κυβέρνησης που θα είναι υπεύθυνη απέναντι στο άμεσα εκλεγμένο και αναβαθμισμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Υποστηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία που μπορεί να εδραιώσει μόνο το Κοινοβούλιο των Ευρωπαίων Πολιτών,με αναβαθμισμένο ρόλο και νομοθετική εξουσία.
Ζητάμε ένα Ευρωπαϊκό Σύνταγμα που θα κατοχυρώνει τα δικαιώματα των Ευρωπολιτών και θα ορίζει τις υποχρεώσεις τους με ισοτιμία και κοινωνική δικαιοσύνη.
Στηρίζουμε τον γλωσσικό πλουραλισμό,πράγμα που αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της πολυμορφίας και του πολιτισμικού πλούτου της Ευρώπης.
Επιθυμούμε μια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία με Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Αμυντική Πολιτική,με Κοινό Ευρωπαϊκό Νόμισμα,με λιγότερη γραφειοκρατία,με περιφερειακή και αποκεντρωμένη δομή,με σεβασμό στην πολιτισμική πολυμορφία των λαών της.
Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπεριλάβει σταδιακά στους κόλπους της ως πλήρες μέλη το ακριτικό νησί της Ευρώπης,την Κύπρο,όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες που πληρούν τις πολιτικές και οικονομικές προϋποθέσεις για ένταξη.Να βοηθήσει τις χώρες της Αν. Ευρώπης να επιταχύνουν τις δημοκρατικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις.


Ζητάμε θεμελιακές αλλαγές στις δομές και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων,προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότητα,η ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Πιστεύουμε ότι η Κρήτη χρειάζεται μια ευέλικτη περιφερειακή πολιτική για να διεκδικήσει δυναμικά τη συμμετοχή της στο αναπτυξιακό μοντέλο μιας Ομόσπονδης Ευρώπης.
Θέλουμε μια Ευρώπη των Πολιτών,με ισχυρή ανταγωνιστική οικονομία,με ανθρώπινη διάσταση,με προοπτική για τους νέους,με κοινωνικό διάλογο,δίχως ξενοφοβία.
Ελπίζουμε ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να στηρίζεται στις αρχές της Δημοκρατίας,της ισότητας,του σεβασμού των Δικαιωμάτων του Ευρωπαίου Πολίτη και στις πάγιες αξίες του Πολιτισμού,αρχές που πηγάζουν από την αστείρευτη παράδοση του Ελληνικού πνεύματος.

Εμείς,οι ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ Ηρακλείου,είμαστε αποφασισμένοι να προωθήσουμε την διαδικασία ενοποίησης και ολοκλήρωσης μιας Ομόσπονδης Ευρώπης,πιστεύοντας ότι είναι ο μόνος δρόμος για να εξασφαλίσουμε σήμερα και αύριο την ασφάλεια και ην ευημερία,την ελευθερία και την ειρήνη.

Έχουμε ένα Όραμα για το μέλλον,γιατί πιστεύουμε ότι η ΕΛΛΑΔΑ είναι μια Πολιτιστική Υπερδύναμη,γιατί θεωρούμε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι κοντά μας.Για να δούμε τη χώρα μας στην προοπτική του 2.000 ΙΣΧΥΡΗ και ΙΣΟΤΙΜΗ στην αυριανή Ομοσπονδιακή Ευρώπη.ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8.4.1995

Δεν υπάρχουν σχόλια: