View My Stats

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2008

ΑΡΘΡΟ ΄΄ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ , ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣ ΄΄ [ 8.7.2008 ]


Συνθήκη της Λισαβόνας : Προσέγγιση Ουσίας
Του Γιώργου Ζερβάκη *


Μετά την διετή σχεδόν περίοδο προβληματισμού και περίσκεψης που ακολούθησε την απόρριψη της Συνταγματικής Συνθήκης στην Γαλλία και την Ολλανδία , η Έυρωπαϊκή Ένωση οδηγήθηκε σε νέες συζητήσεις που οδήγησαν τα ‘’27’’ κράτη-μέλη να υιοθετήσουν μέσα απο συμβιβασμούς αλλά και επικράτηση σε πολλές περιπτώσεις των στενών εθνικών προτεραιοτήτων αντί της κοινοτικής λογικής, μια νέα Συνθήκη.

Η νέα Συνθήκη της Λισαβόνας – για την οποία η μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων Πολιτών έχει πλήρη άγνοια – ενισχύει την δημοκρατική νομιμοποίηση της Ε.Ε. , περιλαμβάνοντας τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που δεσμεύει νομικά την Ένωση και αποτελεί μια σημαντική κατάκτηση καθώς περιγράφει τα θεμελιώδη πολιτικά, κοινωνικά, κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα του Ευρωπαίου Πολίτη, μαζί με την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου , του μοναδικά άμεσα εκλεγμένου θεσμικού οργάνου ,καθώς θα έχει την δυνατότητα συναπόφασης με το Συμβούλιο Υπουργών για όλα τα θέματα πλήν της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, δίνοντας την δυνατότητα στα εθνικά κοινοβούλια την δυνατότητα να φέρνουν αντιρρήσεις ως προς την συμβατότητα μιας νομοθετικής πρότασης, επικαλούμενα την θεμελιώδη αρχή της επικουρικότητας, την δυνατότητα να λαμβάνονται υπ’όψιν αιτήματα Πολιτών , που θα έχουν εξασφαλίσει ένα εκατομμύριο υπογραφές.

Πέραν όμως όλων των παραπάνω , μέσω της Συνθήκης ρυθμίζεται η λειτουργία των οργάνων της Ε.Ε., καθορίζεται ο τρόπος λήψης αποφάσεων υπο το πρίσμα της Ε.Ε. των «27» κρατών-μελών , που είναι τελείως διαφορετικά απο την Κοινότητα των 6, των 9, των 12 ακόμα και των 15.

Έτσι , οι περισσότερες αποφάσεις σε επίπεδο Συμβουλίου θα λαμβάνονται με την ειδική πλειοψηφία ( 55% των κρατών-μελών που πρέπει να εκπροσωπούν το 65% του πληθυσμού της Ε.Ε. ) που επεκτείνεται σε περισσότερους τομείς , έτσι ώστε η διαδικασία να καθίσταται λιγότερο χρονοβόρος.Το σημερινό σύστημα θα έχει ισχύ έως το 2014 και η πλήρης εφαρμογή του καινούριου θα γίνει απο το 2017 και μετά.Στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ 2014-2017 κάθε κράτος-μέλος θα έχει την δυνατότητα να ζητήσει την εφαρμογή των παλιών κανονισμών, συμβιβασμός που επετεύχθη για να καμφθούν οι πολωνικές αντιρρήσεις που απειλούσαν να οδηγήσουν σε αδιέξοδο τις διαπραγματεύσεις.
Καθιερώνει τον θεσμό του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου , με την εκλογή του για περίοδο 2 ½ ετών απο τους ευρωπαίους ηγέτες.

Δημιουργεί την θέση του Ύπατου Εκπροσώπου για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής & Πολιτικής Ασφάλειας , θεσμικό πολιτικό πρόσωπο που θα ασκεί και την Αντιπροεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα προεδρεύει στα Συμβούλια Εξωτερικών Σχέσεων.Εξέλιξη που αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την κάλυψη του μεγάλου θεσμικού και πολιτικού κενού προς μιας ενιαία εξωτερική πολιτική της Ένωσης.

Δυστυχώς , η επίπονη αυτή προσπάθεια 3 ετών για να μην οδηγηθεί η Ε.Ε. σε στασιμότητα , να μην μείνει αγκυλωμένη στην σαφώς πιο ελλειμματική και χαμηλότερη σε προσδοκίες περίοδο που ακολούθησε την Συνθήκη της Νίκαιας , εξετράπη απο την πορεία της καθώς για άλλη μια φορά δεν υπήρξε ουσιαστική και συγκροτημένη προσπάθεια ενημέρωσης και πληροφόρησης των Πολιτών απο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα , απο τις εθνικές κυβερνήσεις.Και έτσι βρήκαν πρόσφορο έδαφος οι συνασπισμένοι οπαδοί του «ΟΧΙ» , ένα ακατανόητο εξαμβλωματικό μόρφωμα διαμαρτυρίας , να παραπληροφορήσουν τον λαό της Ιρλανδίας , που δεν έχει αντιευρωπαϊκά σύνδρομα.

Η προικοδότηση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος με τη νέα Μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισαβόνας , στη μετά το ιρλανδικό αποτέλεσμα περίοδο πρέπει να οδηγήσει στην αναγκαία αναθέρμανση της ευρωπαϊκής ιδέας , να υπάρξει σαφής προοπτική που δεν επιτρέψει την στασιμότητα , σε συζητήσεις για την ενίσχυση της πολιτικής ολοκλήρωσης και την αποτελεσματική θεσμική λειτουργία , εστιάζοντας περισσότερο σε πολιτικές και λιγότερο σε διαχειριστικές πτυχές.Κάτι που απαιτεί δομικές αλλαγές πέραν αυτών που προβλέπονται στο κείμενο της νέας Συνθήκης

* Ο κ. Γιώργος Ζερβάκης είναι ιδρυτής και π. Πρόεδρος των ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ Κρήτης.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΄΄ ΠΑΤΡΙΣ ΄΄ στις 8.7.2008.

Δεν υπάρχουν σχόλια: